VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
รวมการค้นหา42ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 41 。ชื่อไฟล์ “中联网络.exe” 97% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:88bdee65549bee0fcd09bd18ceddf62f
SHA1:e58a09e060b8cd1005c764c3da91f41de90b70da
377344 application/x-dosexec 71% (35/49)
2 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:c6690c650469535e46539434d5324466
SHA1:887e91aa485319b0e85397f7cac133744e3e5ea5
302592 application/x-dosexec 20% (8/39)
3 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:734b534c6f8ac34cfccce2ebc89c8f92
SHA1:cf01a46f9ebdc02411d8636c022f5f3a5193469c
2293005 application/x-dosexec 43% (17/39)
4 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 application/x-dosexec 15% (6/39)
5 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 application/x-dosexec 17% (7/39)
6 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 application/x-dosexec 15% (6/39)
7 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:69d149a01af4581b804d957b42928df2
SHA1:19b1ce357eb85dc0d041c65b3d154597d4933bb8
380416 application/x-dosexec 83% (31/37)
8 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:cd7c1aeb9125cce80fa39dbbbdcaae01
SHA1:cde90bc6ba792c51c32db7ae9e71bdffe7e70f09
660662 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (9/36)
9 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (4/36)
10 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:943ff25ec631a4b38226a19c23987a8c
SHA1:afcfe8d78fede1ebf5a2926e0b8084e59692c554
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (4/37)
11 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (5/36)
12 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/36)
13 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (5/36)
14 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:7937445b0ff87758bd770d5643751ba7
SHA1:ab19fb353794ad24bdc3170e6e517d81dce254b7
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
15 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (5/36)
16 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:1a67e6f7cb51b29f099a645bee8f7b56
SHA1:e637e0161fe2c1eb1c8f8e9d0a5bfbed9cee17ae
342016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
17 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:3b0e4fc7da7338a97183a96270b487ea
SHA1:fb9bac4ad46c0feec6c3d45b36780780b9bafecf
342016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
18 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:9d5ddadd2d8759b0432c63d273a0579b
SHA1:136e2f9f85b7ba493be28a358379185d840239fe
532480 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
19 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/37)
20 ชื่อไฟล์: 中联网络.exe
MD5:4209b1ce8f638d97306d4466cb41e068
SHA1:6442288708ea33ade1093c762047eabc5b446bd5
302592 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/35)
   1 2 3  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号