VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: 1.exe
รวมการค้นหา94899ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 3512 ,ไม่ปลอดภัย 91387 。ชื่อไฟล์ “1.exe” 96% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:02cb4e632c72717fcaf66a24410a7472
SHA1:fc734a71854a254d55fdc91f477139ba8378e105
2466304 application/x-dosexec 24% (12/49)
2 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:60dde6a8f3adc200794a5146c777e1b3
SHA1:0d02ae172bcb344d81967c76f80359e058a7a824
135272 application/x-dosexec 24% (12/49)
3 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:769173708afba392272ed9beae30c659
SHA1:635a562e010d97bd7b4eb32b9de15fe49ba33ec6
73802 application/x-dosexec 57% (28/49)
4 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:51d2437d9454331cada284436655426f
SHA1:dea823f7f216f1a79a709cd129c085ce73ff0406
73802 application/x-dosexec 55% (27/49)
5 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:a985e3804217b4db9ec120a6661ad80c
SHA1:6089cf963affeace7d61d458d8a14c0ffd60f8b5
958464 application/x-dosexec 22% (11/49)
6 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:3e0fe9c78d813c36b1fd9bfea149fb39
SHA1:75b906dbab9cb7b9abd21904062a7a248d9e9d56
73802 application/x-dosexec 55% (27/49)
7 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:5083b45ebc8dbc01d62ed6eab440574b
SHA1:823e1e20e8184e668d5bc8ba532f30ade7601ce1
37 text/plain 0% (0/49)
8 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:8021de501daef575c59b02ef8176377d
SHA1:47932f75eb7d73689288d0795029af098b99331e
333824 application/x-dosexec 2% (1/49)
9 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:375cf51ed93b209261bf47e96e3f1a9c
SHA1:8b36c45c2affd67527a4380c621a440cf2f4f1ab
370152 application/x-dosexec 2% (1/49)
10 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:dab4fe4942a9c936037b1bbc19563972
SHA1:57f36d9f052b04fe6bddc7ecaf3d464a4cb3bc48
411136 application/x-dosexec 14% (7/49)
11 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:b3520db0acb722a10bf058ade7713a27
SHA1:5a5ebc93b04fc791acd7324a1882841ff2cf941a
1376256 application/x-dosexec 20% (10/49)
12 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:2c8a77b1b0eddd7d3f561ded2596205e
SHA1:9c16d39a3057d567986c15ed5847faa994ee4582
6672384 application/x-dosexec 20% (10/49)
13 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:b9886531e960f99bdc6323527b79bf9b
SHA1:8adedbf14dea235064d1f398f31e79f0fde11a4b
6672384 application/x-dosexec 20% (10/49)
14 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:79d69de8929df918fb92c5625d50bfc7
SHA1:2e3580fbd5c40034ef33559124429d5032955a5b
6697984 application/x-dosexec 16% (8/49)
15 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:784b59a72ad577423d77a65d46288501
SHA1:b89a15d83f1778b2f75438e0f66c08204a69cbbb
6041600 application/x-dosexec 14% (7/49)
16 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:b72184ab7628358c8baab1f289c2c650
SHA1:21655f3a1c7da68a14250637e26c55bade6805ab
3833291 application/x-dosexec 16% (8/49)
17 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:3da661031152378e730ab90cb028564a
SHA1:fdc403bdff07c6a573c116729aa0234e119e1368
11745 application/x-dosexec 53% (26/49)
18 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:9a75311c590895c2c5fbaaa075871d07
SHA1:87ae05ab821d9742aa470d631923d3e3a31aaabd
15360 application/x-dosexec 0% (0/49)
19 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:b34e4aeca56f50e6670741343545d6a6
SHA1:96ee712c13b4c952c3a79c15f485ab4a65f74422
720896 application/x-dosexec 20% (10/49)
20 ชื่อไฟล์: 1.exe
MD5:96eb190663f44f82a4f4ea3bee56d54a
SHA1:68ddb4cc7a5c42ce2eb49a40a6e1d0f79b995e84
18944 application/x-dosexec 12% (6/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 4744 4745  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号