VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
รวมการค้นหา35ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 13 ,ไม่ปลอดภัย 22 。ชื่อไฟล์ “FSResizer.exe” 62% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:a5aff6c6d2a6a1b906e62dacf3840981
SHA1:08f4a79aadd27ceda0ea685e09f4971d8ab627ff
3649024 application/x-dosexec 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:5f8989615a0d5919053346c0f0be3a3c
SHA1:657b1edc16c050bb67e8ad65a66421c1701769a6
3651584 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:3e86a717145509b85850392478994e54
SHA1:1183fe6fd64ba763ddecd416a5454609f06ff085
3649024 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:a5aff6c6d2a6a1b906e62dacf3840981
SHA1:08f4a79aadd27ceda0ea685e09f4971d8ab627ff
3649024 application/x-dosexec 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:416afd07064a2ea6bf675210ad10a84c
SHA1:05956a7ad2cf9dcf29ff00eae751fc426b42afb6
3609600 application/x-dosexec 0% (0/49)
6 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:17eec8eab1dfa49ad5d0c8a137d4de43
SHA1:02a06e91369e91f14c5be5de15185287f26d9de7
3603456 application/x-dosexec 0% (0/47)
7 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:f80d4691abbace83e49b96c1a70347cd
SHA1:906aa47f5471d59515308798eb5466e043fc63ef
3602432 application/x-dosexec 2% (1/47)
8 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:272b3e32ba408a862f8bf7025709f2dc
SHA1:2b01e0bf6d911614744175f16df63e1504fd2a85
1091072 application/x-dosexec 7% (3/39)
9 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:57b76040c4cdbfa9763478ccc03893cd
SHA1:d21c59ed59aa3c71320ea16c85869ecd2996907f
3432448 application/x-dosexec 2% (1/39)
10 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:da23d39d8e9d2238d2c86ac20a5152de
SHA1:4fa2c6a973e38e6db06d190510eedacded70a12f
1626565 application/x-dosexec 7% (3/39)
11 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:3e7f5fa0c20229abbdcd32207528b701
SHA1:4aec0b1c5f221c70f4cc637180c0b5742d51bd57
3423232 application/x-dosexec 2% (1/39)
12 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:4a00c894e5a92234b5e54da6b227dadc
SHA1:9b470758b0ed450ecd8ea4fae1e5c993ebc4cd79
1510400 application/x-dosexec 5% (2/39)
13 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:09f2ee025604c054cb15f81e2b67da91
SHA1:a8fd82e45e6b15167b95f63f0fdecc1b8e39f0db
3456512 application/x-dosexec 5% (2/39)
14 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:b28bd3b7fbfc76e1cd1e1f761be81fee
SHA1:fdf77cfbc453d9a0b9feb360d872b633fce45643
4261888 application/x-dosexec 2% (1/39)
15 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:6ec6b23803ca670fde2b8797352b31c7
SHA1:d411f49b8f095d0bfe42398e957be53b7623701e
4261888 application/x-dosexec 2% (1/39)
16 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:75dc88859b40f12fc4c013c9397bd0f1
SHA1:ddccc56fde32406587b4edce15a1870c46265245
4261888 application/x-dosexec 2% (1/39)
17 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:eb4448886c0e80b12187fabaad6c7578
SHA1:f6e257712443d58dcc765baea3c951c0dad299b3
4261376 application/x-dosexec 2% (1/39)
18 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:eb4448886c0e80b12187fabaad6c7578
SHA1:f6e257712443d58dcc765baea3c951c0dad299b3
4261376 application/x-dosexec 2% (1/39)
19 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:bef8609709a66269b671f147d2ef1244
SHA1:ab55a0c4a90fa337c6c622b4bb705eefac7daecd
4261376 application/x-dosexec 2% (1/39)
20 ชื่อไฟล์: FSResizer.exe
MD5:a4923af5566b75f8cfeba728e1fe20c1
SHA1:f7f2adfe00af698ce18a810444a7981ce29e2d40
4261376 application/x-dosexec 2% (1/39)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 豆奶影院-记录性福生活.apk application/zip 2019-11-18 07:55:59
2 Play 音乐.apk application/jar 2019-11-18 07:49:39
3 Blackhole.exe application/x-dosexec 2019-11-18 07:49:13
4 Qeek音乐.apk application/jar 2019-11-18 07:45:55
5 视频.apk application/jar 2019-11-18 07:39:29
6 ***ia媒体播放器.apk application/zip 2019-11-18 07:36:26
7 麒麟VM虚拟机同步器V2.2密码666.rar application/x-rar 2019-11-18 07:35:26
8 PRO.jpg image/jpeg 2019-11-18 07:32:03
9 万能视频播放器.apk application/jar 2019-11-18 07:30:50
10 paint_latest.exe application/x-dosexec 2019-11-18 07:28:04
   1 2  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号