VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
รวมการค้นหา1684ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 161 ,ไม่ปลอดภัย 1523 。ชื่อไฟล์ “KMSpico_setup.exe” 90% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
2 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
3 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
4 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
5 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
6 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
7 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
8 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
9 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
10 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
11 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
12 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
13 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
14 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
15 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:03f8dfcff33786745a9dec90d72c4372
SHA1:0f0d38645b041c15c9e9c1af02d5642af77bbe5c
2951408 application/x-dosexec 38% (19/49)
16 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
17 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:4c223b1f4b93166f187a86066c8c5729
SHA1:3d7d20d7f335b0b87c87c4b86fdbcc0cb11ba84e
3229424 application/x-dosexec 14% (7/49)
18 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:a02164371a50c5ff9fa2870ef6e8cfa3
SHA1:060614723f8375ecaad8b249ff07e3be082d7f25
3229424 application/x-dosexec 30% (15/49)
19 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:03f8dfcff33786745a9dec90d72c4372
SHA1:0f0d38645b041c15c9e9c1af02d5642af77bbe5c
2951408 application/x-dosexec 40% (20/49)
20 ชื่อไฟล์: KMSpico_setup.exe
MD5:e844222a7b24bcef0e74212144a0fdb1
SHA1:2d3ce917670b044720f39de53c12ee652c5f071a
3145416 application/x-dosexec 34% (17/49)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 WindowsFormsApp1.exe application/x-dosexec 2019-11-13 18:57:34
2 e***fbffe66f6a0e4c90b994 application/x-dosexec 2019-11-13 18:57:21
3 DungeonWarfare2.exe application/x-dosexec 2019-11-13 18:57:14
4 e***6d8586a7bfe7a29dd0 text/plain 2019-11-13 18:57:01
5 e758650cfd2c***bb2394592 application/x-dosexec 2019-11-13 18:56:31
6 e756fcf4bbd6dc***a42ec634 application/x-dosexec 2019-11-13 18:56:21
7 e75680a60b7e23ba5d894b4ecc53223a application/x-dosexec 2019-11-13 18:56:11
8 e755fa2f5e666ec6fbf1b638fe99e9bc application/x-dosexec 2019-11-13 18:56:01
9 xingyuIPV6.exe application/x-dosexec 2019-11-13 18:55:55
10 update.exe application/x-dosexec 2019-11-13 18:55:39
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 84 85  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号