VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: M2Server.exe
รวมการค้นหา377ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 49 ,ไม่ปลอดภัย 328 。ชื่อไฟล์ “M2Server.exe” 87% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:2ad31a8a97d1ded9201da97e585aca6b
SHA1:a48b30e0c57790a7d1df39e547911cd5ef46e693
7774208 application/x-dosexec 18% (9/49)
2 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:f023ad6fcc6a41c2cb10077e0238a6bb
SHA1:85eab922d6927627df92190cdf57a7c7f7261587
7889920 application/x-dosexec 4% (2/49)
3 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:305908f8973ff2bd2a97a69397c3023a
SHA1:631314a6333d69118b268ced9d762ac911a4f34d
6799872 application/x-dosexec 10% (5/49)
4 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:2ad31a8a97d1ded9201da97e585aca6b
SHA1:a48b30e0c57790a7d1df39e547911cd5ef46e693
7774208 application/x-dosexec 10% (5/49)
5 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:2ad31a8a97d1ded9201da97e585aca6b
SHA1:a48b30e0c57790a7d1df39e547911cd5ef46e693
7774208 application/x-dosexec 18% (9/49)
6 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:2ad31a8a97d1ded9201da97e585aca6b
SHA1:a48b30e0c57790a7d1df39e547911cd5ef46e693
7774208 application/x-dosexec 18% (9/49)
7 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:18afcfee6325f9bcb55d5ba6c6d2f440
SHA1:e9dd0d30efc592a576a6636de6715fc3ddfcbf97
4024320 application/x-dosexec 4% (2/49)
8 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:690fea69e7564c4c98dcf89424b19409
SHA1:56b9c9622a8c66fa9f5bf5b3b9d9ecff7c90a90f
7763968 application/x-dosexec 14% (7/49)
9 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:690fea69e7564c4c98dcf89424b19409
SHA1:56b9c9622a8c66fa9f5bf5b3b9d9ecff7c90a90f
7763968 application/x-dosexec 12% (6/49)
10 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:b44fa282f8bad947b1413f51c8b1a6c4
SHA1:93ebafd2ce12270f851e1dcdf7dbffc00b2af495
7762432 application/x-dosexec 10% (5/49)
11 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:2ad31a8a97d1ded9201da97e585aca6b
SHA1:a48b30e0c57790a7d1df39e547911cd5ef46e693
7774208 application/x-dosexec 12% (6/49)
12 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:690fea69e7564c4c98dcf89424b19409
SHA1:56b9c9622a8c66fa9f5bf5b3b9d9ecff7c90a90f
7763968 application/x-dosexec 12% (6/49)
13 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:84c8d97cb8b4f69e5b72cdb51e223b73
SHA1:93414e4b0535cd079ca1d47f9d5a56fb6b091805
15753216 application/x-dosexec 4% (2/49)
14 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:e9e956095be83329375ace889c75b326
SHA1:917e9c77e713316b7a6fe7b16e93bebf55fe011b
1103872 application/x-dosexec 4% (2/49)
15 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:4030a484f9f2c396289f823c9b677941
SHA1:71a43d29d1f754c4adcd271108c550cdeeef420a
3871744 application/x-dosexec 4% (2/49)
16 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:47005b4d2465a9f6b668e5ed9ef3bfba
SHA1:6eb315a95d1346376549595b52a0709d1093b086
13746176 application/x-dosexec 6% (3/49)
17 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:f023ad6fcc6a41c2cb10077e0238a6bb
SHA1:85eab922d6927627df92190cdf57a7c7f7261587
7889920 application/x-dosexec 4% (2/49)
18 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:d70e1ea383c15a9eb0c400c3b60fe52d
SHA1:8a61d25eea52c9be29c68c1116ef4e3c128aa3db
17246720 application/x-dosexec 8% (4/49)
19 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:1091fdcc599211072d9659b07accf0de
SHA1:e265de7431585e0bd0d03f61c1faedc6cb9d9445
7870464 application/x-dosexec 4% (2/47)
20 ชื่อไฟล์: M2Server.exe
MD5:85f7043e7ea68c9e65b00eb61d33cf9a
SHA1:675c11e4274a65bd7c8dc405f2e723115180799e
3779584 application/x-dosexec 0% (0/47)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 19  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号