VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: OC.exe
รวมการค้นหา50ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 50 。ชื่อไฟล์ “OC.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:d1e23b88f2500a1635556b2e7327d89a
SHA1:a4c1f8920187acd264f1b3d4e180a4b0305c7605
18908160 application/x-dosexec 4% (2/49)
2 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:db313787cd8b199d05267e2fb3455c44
SHA1:bbfa6e067038ffd31a862f53f36d675f295f02fa
938143 application/x-dosexec 20% (8/39)
3 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 application/x-dosexec 43% (17/39)
4 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:e4aebcc98a11b10b9cd71f0dfce3718d
SHA1:7c7a0bc9b6e1968b1935c6bd8aa7d8e2380e04d7
36352 MS-DOS executable, MZ for MS-DOS 33% (12/36)
5 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 61% (22/36)
6 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7d53dd4cf83c69ed6a79d13de60afc31
SHA1:941a4b973bc8ab276a256602416c7c288f947172
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (14/36)
7 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 62% (23/37)
8 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:37658c47dbcc96087fc165052a7cd6fc
SHA1:7d207227380a455e625edd88178ecc98e955fb1d
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 18% (7/37)
9 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 56% (21/37)
10 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 59% (22/37)
11 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:9503480a17a0e9099c864a03d2bde103
SHA1:6696b5c0f8ebc9bd7a142b3f3673cfcb7334586d
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 51% (19/37)
12 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/36)
13 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:193df8af34abfcc4233bbbba46945d73
SHA1:f79f2e15171c9745a2d7c90081e20f4b9beb70a0
307200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 77% (28/36)
14 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:193df8af34abfcc4233bbbba46945d73
SHA1:f79f2e15171c9745a2d7c90081e20f4b9beb70a0
307200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 77% (28/36)
15 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 61% (22/36)
16 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:08a4effa132da63db331efeeb234a24c
SHA1:f673d501e9658a6ebb98ebc885470ba0319ffdb0
1013266 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (12/36)
17 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:3b25d1123bc226df2fc8d09d51fe6f97
SHA1:66d0ff22fd505c4c4508980b2bb8fcfd464bd6b0
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 55% (20/36)
18 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:a199164775212c902d53003909aa8944
SHA1:8516b08dc0c24c50e5f1ec5aa7e8720e395af297
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (14/36)
19 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
20 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (11/37)
   1 2 3  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号