VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: OC.exe
รวมการค้นหา51ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 51 。ชื่อไฟล์ “OC.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
21 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (11/37)
22 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
23 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:ae1a1a5b189148a80f0ab0233cd22b5d
SHA1:5bff94802807340437df19004b4be5fcc2dd581d
153600 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
24 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:56dd98cc6e94439aa787feda667d5e88
SHA1:381bd07882a86c76f81f06709b94d713a86f82bb
18944 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
25 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
26 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
27 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
28 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
29 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (14/37)
30 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:f9eff3baedd3d31c5fb564f5917e3b98
SHA1:ed823382709207b9cfcc0b195c3e2e96a0c562fc
19866 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
31 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:5d8fd6c3d0c0c226e0428444c4448273
SHA1:f6fb04275e63209dc777d0da38ff0de3e82ac9d3
19968 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
32 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (13/37)
33 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:727cdc0847a7bc0dfc7d9825804fd650
SHA1:cc08035fe64afbad45cf444faafa939a6c757c1b
139068 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 76% (29/38)
34 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:8853e3b7074969758bafe67b7a7ab4e4
SHA1:2cb0487ce13aa94194eb412d0542509493b0d974
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 23% (9/38)
35 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (12/38)
36 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (12/38)
37 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:9714a97e43c6374bdf44817ee7803558
SHA1:118bdec0b6a1f4fffd8ce31a898741395de8f1dc
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 26% (10/38)
38 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 28% (11/38)
39 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:7f2b73b1ba3fda8e9de0cb7a59b13c31
SHA1:a43e30aac0b2c876b5e709d0cdb990104fb00900
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (11/37)
40 ชื่อไฟล์: OC.exe
MD5:8853e3b7074969758bafe67b7a7ab4e4
SHA1:2cb0487ce13aa94194eb412d0542509493b0d974
19456 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/37)
«Previous  1 2 3  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号