VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Order.htm
รวมการค้นหา30ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 19 ,ไม่ปลอดภัย 11 。ชื่อไฟล์ “Order.htm” 36% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:258ab8bf003b3d9ce79d68479312a60b
SHA1:5bf2c5740bf909c830212458c12f9958a4142593
2824 text/html 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:87f0235faff45dcb25362aec4b5dea6b
SHA1:64ad5752557b3f17fb50305dc9142e06fb7a1e63
2826 text/html 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:8370128aa86ad911c2fd31770ce4c319
SHA1:55a4cdb2ead832db9611eed7aad66dd5fe1b67cc
115946 text/html 67% (33/49)
4 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:5cab6d336cfcccb94e403e49fb99d6e2
SHA1:5f29a97208fb29ab741d3596da224dd4df1b29c9
115649 text/html 67% (33/49)
5 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:f78b392435efad60c645228fceac1581
SHA1:e3aab866bac4185803316e341286b253b3743ca9
116004 text/html 61% (29/47)
6 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:1842dec7a1dd0cdee823cbd5673ac54b
SHA1:c4a54ac33383eb61bdf352ac285ac1bf32f39f47
2888 text/html 0% (0/47)
7 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:e9f80478af963974eee5e1800c5ccaad
SHA1:a79a28b772006603d9eab86e1ef5ed733db6dc29
2858 text/html 0% (0/43)
8 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:1842dec7a1dd0cdee823cbd5673ac54b
SHA1:c4a54ac33383eb61bdf352ac285ac1bf32f39f47
2888 text/html 0% (0/43)
9 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:c759516585762caa47333c912b6170e7
SHA1:10e6c84d2a62bc22cf789b64cd7b62b584f94d37
3934 text/html 0% (0/40)
10 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:f58187ee526c742eb6a0b2c8150352dc
SHA1:ddd0b02df8eab0d9697e2f5d1fd361cfeea90445
10189 text/plain 2% (1/39)
11 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:2c1d18295c4b2ed2118159981f6a2de3
SHA1:2e64517fc7f227a911ac969689e3bc00ce1e5796
115628 text/html 61% (24/39)
12 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:2c1d18295c4b2ed2118159981f6a2de3
SHA1:2e64517fc7f227a911ac969689e3bc00ce1e5796
115628 text/html 64% (25/39)
13 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:eeb08a7693a86a23b73028ac2faa12c9
SHA1:b93e37881b20ed3cedabf286fb9114d0ee07031e
115980 text/html 64% (25/39)
14 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:3a385b2f332aa23be10d7e4da81b380f
SHA1:f513b681274d12c8d3500d5ad1250def7737472c
2889 text/html 0% (0/39)
15 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:5789c287236c278e1c26003fbbc168b2
SHA1:76528941c374eda49463a1fba41235dc8a7236bd
64422 text/html 15% (6/39)
16 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:5a02fa691430f7178c5b7b77e7785f96
SHA1:3549a3f7d045176de58743511928bf2214f79581
115649 text/html 61% (24/39)
17 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:b4475581c5e35d6e813ea5be995ea457
SHA1:ae015788dedda547dfc6ecdd5be4dc63ec7734b3
3121 text/html 0% (0/39)
18 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:5945ce038b1c2012fe92d809fc11048f
SHA1:03bfbb079099e4fe4f9ba25dfd1997ff1ae7436f
515188 text/html 64% (24/37)
19 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:93732130de074e4de79f77b6f7e2c317
SHA1:c0eb68211d9cdd167f290f99391fa4e9a972fe75
2527 HTML document text 0% (0/36)
20 ชื่อไฟล์: Order.htm
MD5:e181795a90186bda5c93daa57647cf9b
SHA1:2271485e8f723ada0c35d28fe050d88eff88cc55
3975 HTML document text 0% (0/36)
   1 2  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号