VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: PerX.rar
รวมการค้นหา43ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 2 ,ไม่ปลอดภัย 41 。ชื่อไฟล์ “PerX.rar” 95% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:3d7356e6221d88d956c9b4fb13f92a9c
SHA1:9e47310dc2680ced2e5039dcc1e2035c043148ec
205229 RAR archive data, v1d, os 35% (13/37)
2 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:4b7e1f0f117b48cf6abe0c0ffca1e2cc
SHA1:98cc622a27974080b15c8dd228a740bc1a60c119
205134 RAR archive data, v1d, os 72% (26/36)
3 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:3fa6033a0e079dcdfc12cbf4805832f9
SHA1:dc587ae5f144e3d1e532e4b316f07d3ff718016a
214176 RAR archive data, v1d, os 69% (25/36)
4 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:7410da560798e6b0e014c85605c51232
SHA1:034847960548be702ad884c4096c1e66b43a090c
205127 RAR archive data, v1d, os 69% (25/36)
5 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:66f20656aaebfe4edb99d5e3f1b1da5a
SHA1:1ccfe7e58249bd649f917bf8994fefcd9f292490
205127 RAR archive data, v1d, os 70% (26/37)
6 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:b1688d344ebefd60d55ab72aa83fe24f
SHA1:8918e014c5d21e2bf8a5502e045b9a1d76163196
1255584 RAR archive data, v1d, os 75% (28/37)
7 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:578f9d2d902b802ba8920b708b4b1e50
SHA1:4172dff809da5dd777284ef975c720f69f05caf2
464167 RAR archive data, v1d, os 72% (27/37)
8 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:8e707aa3be24ccd38e09cd65f3c44a6d
SHA1:ef181da403b4e8c359ab7ba5609d380b498d1bf0
205216 RAR archive data, v1d, os 81% (30/37)
9 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:0013fa5df99bf7d17b5c8c1ede6d5865
SHA1:631fb625d548a4ab9e0b65d02b4c20d0575c4aa6
205547 RAR archive data, v1d, os 72% (27/37)
10 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:f316970568157b613b8d73701f048ec2
SHA1:b4406b4f4e9e5056244d7da9e098682c32995d34
643751 RAR archive data, v1d, os 10% (4/37)
11 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:2df8dbf768786268ab03bb2cd7c9d800
SHA1:fd0d65d64859b11ab4f4de652fd51a04e155887e
205302 RAR archive data, v1d, os 75% (28/37)
12 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:f316970568157b613b8d73701f048ec2
SHA1:b4406b4f4e9e5056244d7da9e098682c32995d34
643751 RAR archive data, v1d, os 10% (4/37)
13 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:c58bbae62ba3a1f40139611aa5761b47
SHA1:a8877e9bb3931a7cb20e9a93b1a1e256673b09c8
205132 RAR archive data, v1d, os 40% (15/37)
14 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:66f20656aaebfe4edb99d5e3f1b1da5a
SHA1:1ccfe7e58249bd649f917bf8994fefcd9f292490
205127 RAR archive data, v1d, os 40% (15/37)
15 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:062829c5914ae54189a63e7243fe491b
SHA1:fa486cc4b53f7561785c0ce428308c982bebb4a6
205134 RAR archive data, v1d, os 83% (30/36)
16 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:751f499ef4235621dc164434a5f356fd
SHA1:6bbd97da4d31219b3a89fb5c31cb143808900325
205306 RAR archive data, v1d, os 83% (30/36)
17 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:865a310d4de2d0035d145bf2626762df
SHA1:ced406a39b7bead9d5be2868967b45d9c1383c7e
283850 RAR archive data, v1d, os 77% (28/36)
18 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:66f20656aaebfe4edb99d5e3f1b1da5a
SHA1:1ccfe7e58249bd649f917bf8994fefcd9f292490
205127 RAR archive data, v1d, os 77% (28/36)
19 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:83acc6d08286b93a8604d2b1b352598a
SHA1:f8fcfaabd6a30eb9c25015f1484d6464bc8e7319
634558 RAR archive data, v1d, os 80% (29/36)
20 ชื่อไฟล์: PerX.rar
MD5:66f20656aaebfe4edb99d5e3f1b1da5a
SHA1:1ccfe7e58249bd649f917bf8994fefcd9f292490
205127 RAR archive data, v1d, os 44% (16/36)
   1 2 3  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号