VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Project3.cpl
รวมการค้นหา56ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 56 。ชื่อไฟล์ “Project3.cpl” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:9294e76c173266844d12369ebeba2dc2
SHA1:13f3d6c673bc2ef4f2cfe7fe6c88b8a00ea55164
84480 application/x-dosexec 10% (4/37)
2 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:d3560ad8a885ea6ff27bf53269ce850d
SHA1:4bb3de15123baa91def39e5e560d4750f18dc338
79872 application/x-dosexec 10% (4/37)
3 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:4bb655e10de95285fc86c083bd0e917c
SHA1:7ce01fa01729923542ff0207e6b89131f88d8a61
99840 application/x-dosexec 10% (4/37)
4 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:8af65fa1fe3a122608619e530c0f19f6
SHA1:76b42863e2e4d12c7f499b6878521277521ae178
82432 application/x-dosexec 18% (7/37)
5 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:dbf646280f1f170b8ea849f31cf060a0
SHA1:3780d3d957ac2501f5031ada560b214bcc39a53d
82944 application/x-dosexec 16% (6/37)
6 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:09ef2d076803dd5b45a7602c2185c6fe
SHA1:b0b5617d6a44defb76a8bf3586cf8a62c33266e7
82944 application/x-dosexec 16% (6/37)
7 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:08d7b452b5886ac098eb94fa09b58034
SHA1:29b14f7c9487c3e2cdc2c63c0d70646f0793577d
82944 application/x-dosexec 18% (7/37)
8 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:b7e17fad2f2f21d87f380fc75f979a28
SHA1:561235332f6e4daca97a367f1b809604e47e1158
483406 application/x-dosexec 21% (8/37)
9 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:3afef11b62dd0876bd0050f37b2f2cb0
SHA1:b6c3d96805d43311b24708899844b23fc183af97
875520 application/x-dosexec 5% (2/37)
10 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:f64bc5d731fbe281280b555098d0858e
SHA1:32dada8090f6dd6c329cdd4c4914cc60fe8658ad
174080 application/x-dosexec 21% (8/37)
11 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:aed96842c20bf2a7b0e3f1c2d4160cec
SHA1:849d531d58a145db9b3ebe1170ec063891e59353
174080 application/x-dosexec 24% (9/37)
12 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:f5a2c06a3c1248ff42d5550545fc6a63
SHA1:4aeacf4f70e61c73dd98ea98b598fa57591fd28a
182272 application/x-dosexec 21% (8/37)
13 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:5e4c2aadabbcce5061142ad573ab60a9
SHA1:4fe20a1ecbce1499de5d44eb8d6bf7740c04a5e9
455762 application/x-dosexec 32% (12/37)
14 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:694ab16faf53a354fe79f81efc146bf5
SHA1:751a096dd8ba1fccaa2ff622c2c9939180ba97eb
847360 application/x-dosexec 13% (5/37)
15 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:1bac96d0d846949bcf527088748a5ab9
SHA1:13f1057012bc3ce99f07d8a8de8aa687679e55eb
174080 application/x-dosexec 21% (8/37)
16 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:8be8589ca3d1a54e8e2608550a0f9d65
SHA1:b7bcb1632332191c4bd2ab1fd3d95e91be9d1e16
431616 application/x-dosexec 16% (6/37)
17 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:383ecff107a234135932b369960a3cf8
SHA1:739862ddc81a6510bf2813c6b7bc5aa4e8be4bef
433152 application/x-dosexec 16% (6/37)
18 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:1092ef0d83e30300991fc1c9ab91e956
SHA1:32f14314fee22d84c005942470803f8bbc64eeae
433152 application/x-dosexec 18% (7/37)
19 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:911d1cb4119de5b097e6dc72e144b4a8
SHA1:c236a98be16278e7b4014f9380d117397b8f3d63
433152 application/x-dosexec 18% (7/37)
20 ชื่อไฟล์: Project3.cpl
MD5:a36a6763d70315f53a2799ece4113b01
SHA1:77887d6fed7afb09e0aa4175debb7e88682af812
433152 application/x-dosexec 18% (7/37)
   1 2 3  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号