VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: QQ.exe
รวมการค้นหา7544ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1854 ,ไม่ปลอดภัย 5690 。ชื่อไฟล์ “QQ.exe” 75% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:57f96f3f607be358daec438d9d8d1ed3
SHA1:50b52c3ed12e5cee5458224d7cc2a77d3ee02a84
106816 application/x-dosexec 2% (1/49)
2 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:1df1d6b937e3ed7fd5cacb9e90f547b2
SHA1:7eec1960c2b21c5ef0c64581e58c2e29fcab9d8d
12579328 application/x-dosexec 18% (9/49)
3 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:2376a519c4a8edd39924c688fba2e20e
SHA1:eb56648baa4a4ad25c0c6927426c8f96f29be24c
1133568 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:58d16fc180ef1ff10dfa9898f8df75ad
SHA1:4cd53a944f311e60f315620bc36722f9ccbef6c6
114720 application/x-dosexec 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:3bed2bf08d923e45905b08d7fca346f4
SHA1:27402567e721c58d5c826079d0e20229dd80af7b
942080 application/x-dosexec 30% (15/49)
6 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:f16c8af475a3c36e8ecd4d7716104da5
SHA1:0ca47bba01584109201ac70e93962c1ce90368fc
440240 application/x-dosexec 30% (15/49)
7 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:e625d4afa0eef975a3c55c0361907de3
SHA1:3a6c5b07bd04d6aa9f36303df001445ccac8c3b1
425984 application/x-dosexec 30% (15/49)
8 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:63eab002b4038f5d18f905f30eaae6d2
SHA1:f943833e84c84976393a6011333f42a7d887fdd7
684032 application/x-dosexec 32% (16/49)
9 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:c108fde457d29402ae12b5e5099c4beb
SHA1:ba3348b07208b80707f42ac18343d0dc6708ba7b
117248 application/x-dosexec 22% (11/49)
10 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:81d4faba6b4f936909854260dac77594
SHA1:9c0884d350d4f1155a8cb18c55aac02c2306d31f
6049792 application/x-dosexec 16% (8/49)
11 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:d5644bfe8dc12c0c3a2759200e7c827d
SHA1:7e329f32fd5dc57bd6e4e46a8389b65e68e5ce67
113528 application/x-dosexec 2% (1/49)
12 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:832104ecdf60a95f10dd36b7424dc722
SHA1:459b4ffd8e0d56dc441b16f30b3a9eb8fcd6a16e
10194432 application/x-dosexec 6% (3/49)
13 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:dc0ae0948cf3c7c9fdc83fbcdfda5aa9
SHA1:91f26e0b21bd2ca71bfafe73987744f8252a04a6
113528 application/x-dosexec 2% (1/49)
14 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:6796af63d33b7546916a029e5d2d3deb
SHA1:98146580776cafc69534bdf8c2bf010a05db4e44
113528 application/x-dosexec 2% (1/49)
15 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:a2fc22b6ad09e7920883cd73d8ee6204
SHA1:e9262e1be897e0659ccd71f940ea9fa66bcb10f5
113528 application/x-dosexec 2% (1/49)
16 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:fec5ea3dfd43551139bfbee65b30ca08
SHA1:f220013109073b36fb400530d9fcca24638c34aa
109472 application/x-dosexec 2% (1/49)
17 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:f7c0acb599690e99bceae8ae4c1014ea
SHA1:32fc6393f9e6357e2d5ff3d79d61cc0974369971
109888 application/x-dosexec 2% (1/49)
18 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:fd5040a6c847ea992ae04f17d6c3a04d
SHA1:08c0f8d3ddde421456694d9dcc3c525dbeea1c8f
109472 application/x-dosexec 2% (1/49)
19 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:2f52c8a74dc8ff283a0cfb20806a89ae
SHA1:dec447a0b637b0d5c7a15a1432167e644f6cade7
5563904 application/x-dosexec 14% (7/49)
20 ชื่อไฟล์: QQ.exe
MD5:e1ab1467092d15167986373fca5dd1df
SHA1:3b43cfd575134b7049421d2b8c5b42a033eba7a3
113528 application/x-dosexec 2% (1/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 377 378  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号