VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
รวมการค้นหา14ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 14 。ชื่อไฟล์ “Sayatoo.dll” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 20% (10/49)
2 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 20% (10/49)
3 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 18% (9/49)
4 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 16% (8/49)
5 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 20% (8/39)
6 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 20% (8/39)
7 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 17% (7/39)
8 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 15% (6/39)
9 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 15% (6/39)
10 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 17% (7/39)
11 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 12% (5/39)
12 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 10% (4/39)
13 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:ada736345d5b2262177443e5eb54c0d0
SHA1:aa4ed3e97cc81dadc0142fdbb998975a3ff24f4e
405504 application/x-dosexec 15% (6/39)
14 ชื่อไฟล์: Sayatoo.dll
MD5:3b533d0b882f017c663919495c6c8542
SHA1:115787fb6fe708a889c49f2607f92017c3db3142
266240 application/x-dosexec 5% (2/39)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 sillyr956_x.so application/x-dosexec 2019-11-22 08:58:21
2 81e7bcd***c95a347f5cba37 text/html 2019-11-22 08:57:31
3 81dfa6d5612ebd4600183f5b465cbba5 application/x-dosexec 2019-11-22 08:56:31
4 81deadea1695c909abddab***f application/x-dosexec 2019-11-22 08:56:21
5 81dcf9df4173a44f8a73bf747eddda74 application/x-dosexec 2019-11-22 08:56:11
6 81dcf3251e2aa927***15 application/x-dosexec 2019-11-22 08:56:01
7 81dabec0a***f6da7da5c4b0 application/x-dosexec 2019-11-22 08:55:31
8 81d888d2e739b5b9cc***f6 application/x-dosexec 2019-11-22 08:55:21
9 81d68f2ad6425c8d737f05fbc3b3963a application/x-dosexec 2019-11-22 08:55:11
10 ***d64b72bded7ebcdd903e6ad7 application/x-dosexec 2019-11-22 08:55:01

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号