VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Server.exe
รวมการค้นหา58158ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1142 ,ไม่ปลอดภัย 57016 。ชื่อไฟล์ “Server.exe” 98% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:c072caf841de0f2fc16b3121eaa9549a
SHA1:dc9ee8e73e7f628cc431a5bdd55380e577d2bb1d
114176 application/x-dosexec 6% (3/49)
2 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:ce8b694e88d78106a9836b5ff59d83ac
SHA1:5638dfbfb318c13c9bbf4b50a37eb2db364afd49
153088 application/x-dosexec 12% (6/49)
3 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:04b8823da1edd384dd549c68f9dc9514
SHA1:547d65ee7f477c08c08fba17feed563f46b540d2
139776 application/x-dosexec 8% (4/49)
4 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:9a5fe23bb0edd8f3e6ff3b21c96296a0
SHA1:ea1482f82150ca1289dbc285b891a297d64652a1
462336 application/x-dosexec 36% (18/49)
5 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:38c1b947b500eed81c737d2100a1eb4a
SHA1:cb017e4ae52c4b1f4e5c99545d7ae5734336e699
24064 application/x-dosexec 59% (29/49)
6 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:e49c83b28ceb87e3228dd902a9002cd2
SHA1:b806dbfcfa18d322f3684d8b06b676ca056143ec
426496 application/x-dosexec 12% (6/49)
7 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:c32a4762f0dcafa2c8cb8f51a3574d14
SHA1:408ebbba25971b563013e28ed3f4f724fa430b78
488396 application/x-dosexec 36% (18/49)
8 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:8fa96f3382ae6a98dce01a58dd30ab57
SHA1:25471a2e6d0262a6ff72a46c26e1df564ed6f91c
253440 application/x-dosexec 40% (20/49)
9 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:4da49cf6588072812622229dc56d12a9
SHA1:f1f1aca361e9033cd683c5e623d440908002fef0
1093443 application/x-dosexec 4% (2/49)
10 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:4bca7785966199d58d66274cfd2e3157
SHA1:4b996762411390a4e19a3f7ecbb6893f86fc8410
2154546 application/x-dosexec 22% (11/49)
11 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:a1ae73bc26fb11f1bde61c42416e531f
SHA1:8c8400de4a3c97cd5ada1862950e26d2f62212ab
56008 application/x-dosexec 51% (25/49)
12 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:7304531c2a230d3d721cf3543c48feea
SHA1:3ceee2ca3699cc8c180e4a3ef29e291628fb9555
446477 application/x-dosexec 14% (7/49)
13 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:781ce08063dc932b06eb8dba451879e8
SHA1:f3c31ccb06a5a1a5ca7a7bc5585454095ad5a2eb
129536 application/x-dosexec 22% (11/49)
14 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:453b0111ba7f7837c35df05893eefe99
SHA1:ad63d70307fa59e00236be11b8176da49826934f
73216 application/x-dosexec 44% (22/49)
15 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:986ee3f678aa62b70d9b955d37860e5b
SHA1:7876ff2ecf580bb8067996e5655edb242f6fbafa
323584 application/x-dosexec 10% (5/49)
16 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:ced77b6e6b72aeccc0f87b3669b619d5
SHA1:2b38a1d0a64abfea98ef3a9b50ffcc7e7af8dbaf
344064 application/x-dosexec 28% (14/49)
17 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:ebd33e8de0cde2567d79e070507102ab
SHA1:13cb3b692171665ae8d087b2d45e39f036512f81
344064 application/x-dosexec 30% (15/49)
18 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:30d1091a4d92bb4e3678cb2f7f501b0d
SHA1:026248f5f44f5f60943ffeb46d795411d6a0ba58
37888 application/x-dosexec 57% (28/49)
19 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:f64a3f2775930a429178280bca114336
SHA1:5daff41c7ac31cbf0cfc250f5f50cd85b6479128
86016 application/x-dosexec 36% (18/49)
20 ชื่อไฟล์: Server.exe
MD5:f8bdc74932e1fb1da27d5ed52b0b3a7d
SHA1:fa39266fc5dbb2b3118496a44e0bf5fa0831cdef
516096 application/x-dosexec 10% (5/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 2907 2908  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e9f***785cf6d6299f329 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:31
2 e9e9efcb91e694ed3f***d79 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:21
3 e9e8c***acbbd27543fb153 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:11
4 e9e7b182fd0ba804a1d2dd54c7ec0a06 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:01
5 e9e643bec2c4959ab9ec3e1d7ab0f8e2 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:31
6 e9e541dbc279470d4149f4edb8f39c36 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:21
7 e9e4b12841f243e9ddcb060f1db4f8b2 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:11
8 e9e1cc1d3d***b3c208210ad84 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:01
9 e9e179b***b796b7d13364cf0 application/x-dosexec 2019-12-09 04:55:31
10 e9e0e1ece66b08db5bdcba5e555e7317 text/html 2019-12-09 04:55:21

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号