VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
รวมการค้นหา24037ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 91 ,ไม่ปลอดภัย 23946 。ชื่อไฟล์ “Server_Setup.exe” 99% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:b57408539e3d9087d44e674a695f8fae
SHA1:b98d17cb5e22402bd214e73989a180603726c5ec
761344 application/x-dosexec 77% (38/49)
2 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:074c656480131d4c770ccfa4f843fe87
SHA1:cbcf6f0c921310388e30da42a68c76bd997b2214
282927 application/x-dosexec 53% (26/49)
3 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:aaee8c7dd976dc03f335308a588e904b
SHA1:5962cce4ea3f4f0d6557be6ae962c83d56e339f1
274952 application/x-dosexec 71% (35/49)
4 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:d444f5665a07962929b3ab8d925a12f7
SHA1:d3075c70d8578a04e4842967513468f5842dfa15
721416 application/x-dosexec 77% (38/49)
5 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:4d60e0c66413bcfba550dd0544c87491
SHA1:b168184dd4cb709db02d9bf69c7d224a878c9e70
720896 application/x-dosexec 73% (36/49)
6 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c73b86a68b5cbc3853eed68b07e4aa37
SHA1:09cc821858d189bf0700479f4cb8f4675f8a9f1f
286511 application/x-dosexec 53% (26/49)
7 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c73b86a68b5cbc3853eed68b07e4aa37
SHA1:09cc821858d189bf0700479f4cb8f4675f8a9f1f
286511 application/x-dosexec 53% (26/49)
8 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c73b86a68b5cbc3853eed68b07e4aa37
SHA1:09cc821858d189bf0700479f4cb8f4675f8a9f1f
286511 application/x-dosexec 53% (26/49)
9 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:f313f891dfc80e1177a2d9739756e2b8
SHA1:7ef1aea1f4d95c7d713481ca4191120832bb143a
278528 application/x-dosexec 65% (32/49)
10 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:e71d3a8b25b51066c6c5dd9e17718b95
SHA1:c1cd850fe1d329f855d52f62301f45c9dd769e0f
720896 application/x-dosexec 77% (38/49)
11 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:54eae9b8323142b1cf71c77e63cd2a12
SHA1:57ae5c5a9c5bbc3c34ee5cb7dce9203fde06754d
275759 application/x-dosexec 34% (17/49)
12 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:11a34b50c33fb116f2c49387d921abcd
SHA1:4518194ea528689e065bbca588426d7e991ea507
721936 application/x-dosexec 57% (28/49)
13 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:103ceb0f6457dde22d6c56de32f8a972
SHA1:4a053dfcac7c269de5d24a0060e5556153544840
721936 application/x-dosexec 63% (31/49)
14 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:0c37446b59d24cf69bcdb5b6a1d4ecee
SHA1:a9844d2ddd034360d5a5bf256e3894981016346d
720896 application/x-dosexec 73% (36/49)
15 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:8eff8860a09a48ca454709fd9724ba8f
SHA1:f4950758479f388c63b3d680c2851910cb466d20
272292 application/x-dosexec 28% (14/49)
16 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:d577d047b0dec772b169841912857a5a
SHA1:11df4c77907bbbd9234b40e3f4afccd17c7f1c51
271780 application/x-dosexec 22% (11/49)
17 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:c03fa92b4a776338b9cf9bdc5e56fd4f
SHA1:1270b83f169d5c3ca39e14468f1d08d2d4bdc108
271780 application/x-dosexec 34% (17/49)
18 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:cde6eb136550e7cbfe319f7cd51c3e71
SHA1:9ee59890042675145baac4aeb45225ea3f750f17
268288 application/x-dosexec 55% (27/49)
19 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:0c37446b59d24cf69bcdb5b6a1d4ecee
SHA1:a9844d2ddd034360d5a5bf256e3894981016346d
720896 application/x-dosexec 75% (37/49)
20 ชื่อไฟล์: Server_Setup.exe
MD5:4c3a2260cd0b372128351f644b441a14
SHA1:1b583ea71e89c2ce290e2e972b85653bb3492a4a
761344 application/x-dosexec 81% (40/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1201 1202  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号