VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
รวมการค้นหา16ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 15 。ชื่อไฟล์ “SqlTool.exe” 93% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:3ae3ad33bfca90ac75e01c1ec6cd4e91
SHA1:dcdab1e72f379e71748d3580591227cb6c577048
1808352 application/x-dosexec 77% (38/49)
2 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:de59e6a0b51fabba1a3342c6105900f6
SHA1:74999cf6a9d10ae358f464553b30041520cf9c41
1223680 application/x-dosexec 74% (29/39)
3 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:3ae3ad33bfca90ac75e01c1ec6cd4e91
SHA1:dcdab1e72f379e71748d3580591227cb6c577048
1808352 application/x-dosexec 74% (29/39)
4 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:f6761381acac1c17aea72f68b1ba1e28
SHA1:65f4bb1d471f55ea5d54f4c304e780916338f339
1630720 application/x-dosexec 43% (17/39)
5 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:5f4ad8e7a6ed3a23953b6742a7b3ea4b
SHA1:be3032503ea18e49dedd0070b17c95446c50b981
62976 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 0% (0/36)
6 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:7e6110febefdb81532ea8921b3ee55c5
SHA1:5e3a273f1b775468bbf81b233d3b92196226625e
1630720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
7 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:f6761381acac1c17aea72f68b1ba1e28
SHA1:65f4bb1d471f55ea5d54f4c304e780916338f339
1630720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 56% (21/37)
8 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:ea8412de3a77e69f9f4d618ba9410032
SHA1:fd5e3dc8f6a81e63e79422fc5fcf6aa9b6fc9d7e
800768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (13/36)
9 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:56d9c7b2ac5cf4e7fb6ecbef79e9990d
SHA1:bcdf6329fc499a02f1c11ac49abd3df22ed0afe8
1228800 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 27% (10/36)
10 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:3da81e65419544a74e7519caca3aaa02
SHA1:820d8524f85053da1413a9d5911dc036443a8f7e
729600 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (15/36)
11 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:1e94e865d4e1e0b1fbd5f1e4a2b1429c
SHA1:7499c73d3346360154cea9eb987ebcd9200e6907
670208 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (13/36)
12 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:7e6110febefdb81532ea8921b3ee55c5
SHA1:5e3a273f1b775468bbf81b233d3b92196226625e
1630720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (13/36)
13 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:7e6110febefdb81532ea8921b3ee55c5
SHA1:5e3a273f1b775468bbf81b233d3b92196226625e
1630720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 66% (24/36)
14 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:7e6110febefdb81532ea8921b3ee55c5
SHA1:5e3a273f1b775468bbf81b233d3b92196226625e
1630720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 58% (21/36)
15 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:7e6110febefdb81532ea8921b3ee55c5
SHA1:5e3a273f1b775468bbf81b233d3b92196226625e
1630720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (11/37)
16 ชื่อไฟล์: SqlTool.exe
MD5:7e6110febefdb81532ea8921b3ee55c5
SHA1:5e3a273f1b775468bbf81b233d3b92196226625e
1630720 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 44% (16/36)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 豆奶影院-记录性福生活.apk application/zip 2019-11-18 07:55:59
2 Play 音乐.apk application/jar 2019-11-18 07:49:39
3 Blackhole.exe application/x-dosexec 2019-11-18 07:49:13
4 Qeek音乐.apk application/jar 2019-11-18 07:45:55
5 视频.apk application/jar 2019-11-18 07:39:29
6 ***ia媒体播放器.apk application/zip 2019-11-18 07:36:26
7 麒麟VM虚拟机同步器V2.2密码666.rar application/x-rar 2019-11-18 07:35:26
8 PRO.jpg image/jpeg 2019-11-18 07:32:03
9 万能视频播放器.apk application/jar 2019-11-18 07:30:50
10 paint_latest.exe application/x-dosexec 2019-11-18 07:28:04

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号