VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
รวมการค้นหา28ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 28 。ชื่อไฟล์ “Ultraiso.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:6a3b1fd06a4c21b58270dbfee82ddfff
SHA1:38a1ac7bfb066825582e72f9ce5f7d06f908d623
2028883 application/x-dosexec 10% (5/49)
2 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:566b0bdd74b6b3126e72303319167737
SHA1:a9569ff295d99c106f738f5930c09c98de4ee0c6
2245679 application/x-dosexec 4% (2/49)
3 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:078d548e8d91825ad20e9241695c48b1
SHA1:ada54ff3384170e819ffffc38932e2d337e79e7e
2562842 application/x-dosexec 4% (2/49)
4 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:0364e865187cd048883351ebcd116fc2
SHA1:7e796795dd893a279bbff3df9b7aee6558959228
2563142 application/x-dosexec 4% (2/49)
5 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:0364e865187cd048883351ebcd116fc2
SHA1:7e796795dd893a279bbff3df9b7aee6558959228
2563142 application/x-dosexec 4% (2/49)
6 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:0364e865187cd048883351ebcd116fc2
SHA1:7e796795dd893a279bbff3df9b7aee6558959228
2563142 application/x-dosexec 4% (2/49)
7 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:df817a0a6f7580e8233a80f116ff99a7
SHA1:9ba17dfe2373522fed1328f39121fe6b134b4640
3752960 application/x-dosexec 2% (1/49)
8 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:fe7ca58004a5529f88d26c671bae423e
SHA1:ae347018deb6dc042e59a95bcab9d6b276466feb
2623696 application/x-dosexec 4% (2/49)
9 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:fe7ca58004a5529f88d26c671bae423e
SHA1:ae347018deb6dc042e59a95bcab9d6b276466feb
2623696 application/x-dosexec 4% (2/49)
10 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:0675f173ddb99353d85de8c78601c96e
SHA1:1ec40a17c2626edd37625ebbc0fc7530f2d3c4c7
424448 application/x-dosexec 2% (1/49)
11 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:07f7c5866f83edb97d013109fc93cbed
SHA1:48b6d6c0a57eb107571a6242bf7aa4f696baa719
2607218 application/x-dosexec 4% (2/49)
12 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:39b82a3cfc1db04e6aacf9d036a74dbb
SHA1:70430d94af681ffed8de9045825bf3e811f0e083
2607176 application/x-dosexec 4% (2/49)
13 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:fffb63d6df8638b4046d90de8d7ffdea
SHA1:4faf44b4e3cf20ec70c7a60f636b0b008ad186b9
2683392 application/x-dosexec 2% (1/49)
14 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:5f4f00c087a2ee254aa4302639ee8d81
SHA1:ec45f264119628d9ca9a9121d9ff8133c3fa45db
2607328 application/x-dosexec 2% (1/49)
15 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:41a19e1bb5c543bee2a561fcd9c4ce67
SHA1:ee260e48dd2e72187aa8f723a48baace5b4d190b
2555104 application/x-dosexec 2% (1/49)
16 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:e155e1077d96fc37238ddb5b68e56908
SHA1:72a3f62b012b0d1fb6ba318289ba5d8a882f3bcb
2114340 application/x-dosexec 14% (7/49)
17 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:67111ba9202cc13058013e9194adc322
SHA1:ee54541c86dfbacee843b3c37f7d341969c9c6ed
2955339 application/x-dosexec 20% (10/49)
18 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:e16c3e7df96f75c90a22c579b5ee7eb5
SHA1:a916cda70e82a8a88e41913f9255bf385990fa8d
2265220 application/x-dosexec 2% (1/49)
19 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:967801e20bae09022f27a5d441c08cca
SHA1:76067b7605b1865b33bf0c0448cac2a9e6ba69cb
3752960 application/x-dosexec 2% (1/49)
20 ชื่อไฟล์: Ultraiso.exe
MD5:3ad78f2ba5ca7212d40915d515c477fc
SHA1:360c83ffe271005d4deba0b08c8515a1ccf4b669
3166720 application/x-dosexec 4% (2/49)
   1 2  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号