VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
รวมการค้นหา162ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 67 ,ไม่ปลอดภัย 95 。ชื่อไฟล์ “UninstallTool.exe” 58% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:81dded7946e95d5496f12965509ddc6a
SHA1:a7638c7a490a4ee5ae521c9c700e26afb3a3a03a
4794808 application/x-dosexec 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:7f83e276b340313a1634c52bf3a55065
SHA1:df59b9f27a52fc47b12e62d94a766e951d912f4f
2188005 application/x-dosexec 14% (7/49)
3 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:ecdb4bad1400714b39e46b4b7aa6cbe0
SHA1:e517a7309a02b3bf698fc79caa4257fdfbec40f0
3844168 application/x-dosexec 2% (1/49)
4 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:ecdb4bad1400714b39e46b4b7aa6cbe0
SHA1:e517a7309a02b3bf698fc79caa4257fdfbec40f0
3844168 application/x-dosexec 2% (1/49)
5 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:2828f456c442547fd8f928a08bc5945c
SHA1:493b3937f95befd5447dfad195bd6e3b2c7e7fa8
267848 application/x-dosexec 2% (1/49)
6 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:3178dcf4b81f58cfcc1054945991c83c
SHA1:f40c1932e73fe8a4508ee29f20e805f7312ba78f
529272 application/x-dosexec 2% (1/49)
7 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:d61d31532526546bb796a381fedbc649
SHA1:72ae1bf9ebda028fbe501a1e2053018e0e3f466f
515976 application/x-dosexec 0% (0/49)
8 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:87472c6c29271792fb4c23e799e38d06
SHA1:f47e78b56583fdc64ae8a4e361dca48a310b4ddd
232952 application/x-dosexec 0% (0/47)
9 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:f02e3e6ea26fd6b56e8bca56ee157c50
SHA1:36fd063d8c1cdd48c4aec4e838c4d9558bd2b71e
4816384 application/x-dosexec 0% (0/47)
10 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:128f317f4773bd520aec9cea73fa9342
SHA1:f8e7f3fd10362f15ddf8cad8c2bad1dcead63bd8
232376 application/x-dosexec 4% (2/47)
11 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:c678b5d03693cd9b2487ba24ef8784e9
SHA1:fc75eae8a8da877e0b4ec46b19ddd6f2b579746b
120824 application/x-dosexec 0% (0/47)
12 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:2828f456c442547fd8f928a08bc5945c
SHA1:493b3937f95befd5447dfad195bd6e3b2c7e7fa8
267848 application/x-dosexec 2% (1/47)
13 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:3bc85b0afe6f93c34557c6c7fddb1aef
SHA1:a679fbdd36ccbb53e042378cb5c3752c309ca1c8
4122624 application/x-dosexec 2% (1/47)
14 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:128f317f4773bd520aec9cea73fa9342
SHA1:f8e7f3fd10362f15ddf8cad8c2bad1dcead63bd8
232376 application/x-dosexec 2% (1/47)
15 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:13b51886617fb196106bf2019ba617db
SHA1:d64ff62a24a12a0fc76e3c791304c1bd01e3837f
520584 application/x-dosexec 2% (1/45)
16 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:ccda58e3bcd4da4fe22d5e80c3cfb27f
SHA1:71c23b3b6bc611d0030dde422d98e4a3659a4319
223304 application/x-dosexec 2% (1/45)
17 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:226d2f99b829ee56eadb26f64981c73f
SHA1:ecafced8f5c125dd110f0deff9e13445f5514cba
4263216 application/x-dosexec 60% (26/43)
18 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:c86668a1dae7c309a4f2ab1acd295499
SHA1:89fd8120add7b202ab11eb9470a47e70950dfe60
224184 application/x-dosexec 2% (1/41)
19 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:de780227377be69dec700905aaf1856b
SHA1:665c3d2289547b32e2ca2c7f7ab475b2679a1cbf
278456 application/x-dosexec 2% (1/41)
20 ชื่อไฟล์: UninstallTool.exe
MD5:9e9b9318f212300e16ece6e78598fbac
SHA1:8e6c16988d10ecd664b77f81d0d78566cb84047e
4795320 application/x-dosexec 0% (0/41)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 SYNSOPOS.exe application/x-dosexec 2019-12-08 14:58:07
2 d244326aefd9c496bc887fd1f902a96f application/x-dosexec 2019-12-08 14:57:31
3 d242***e9f3b4b2c0b42e2 text/html 2019-12-08 14:57:21
4 d***a***4eb4b9 application/x-dosexec 2019-12-08 14:57:11
5 d23edd3e1aa884b5bc0d7e1bed304930 application/x-dosexec 2019-12-08 14:57:01
6 SYNS0POS.exe application/x-dosexec 2019-12-08 14:56:33
7 d23bb54256cae0e04f9d0ec5a87edec5 application/x-dosexec 2019-12-08 14:56:31
8 d***ae923ef835a6bbdda0 application/x-dosexec 2019-12-08 14:56:21
9 d235d5b1465b24910ce6ad6aa01351b9 application/x-dosexec 2019-12-08 14:56:11
10 NoxSrv.exe application/x-dosexec 2019-12-08 14:56:02

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号