VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: Video.exe
รวมการค้นหา132ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 12 ,ไม่ปลอดภัย 120 。ชื่อไฟล์ “Video.exe” 90% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:da83ce4e8a0ea29a12fa6960a88c477a
SHA1:b773e5856c9b9b5a8632cb4eb72689a83fe6031c
4023808 application/x-dosexec 71% (35/49)
2 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:1d017f503ed4cda1ce8cab5568f0c37c
SHA1:845f918ded73b5a8cd5bc964b123ad4ae409ff46
168960 application/x-dosexec 34% (16/47)
3 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:5562dd68306018f1ba1210eab12b9231
SHA1:251a04a0a6d9e464799438112bedae3838e2c637
64704 application/x-dosexec 4% (2/45)
4 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:d91d15c5f35959d26f1e6abdc67fbbda
SHA1:dfaef1ee8609459177ba5849d2d406499bd4b9b6
2170984 application/x-dosexec 4% (2/45)
5 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:be02789263316cff3759bc3245dc3966
SHA1:32e2edff7ca9b9dfe715be527bd030d749cc2afb
3855585 application/x-dosexec 51% (20/39)
6 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:4e15493ac344e3d335268e2dab3f36cc
SHA1:e3736731fb8f306a51195a406c39a92244b62cc4
3912704 application/x-dosexec 64% (25/39)
7 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:a2d159f41e7351919532d28cf7a48d3e
SHA1:1f0d941a406f161794c10a9723faf6ad7874b196
1340928 application/x-dosexec 23% (9/39)
8 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:5562dd68306018f1ba1210eab12b9231
SHA1:251a04a0a6d9e464799438112bedae3838e2c637
64704 application/x-dosexec 2% (1/39)
9 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:3c481e7e84a50cccc1bddebb8995b000
SHA1:e2bd776a1f80b99b6f348f5f07f96367bc302f04
219136 application/x-dosexec 58% (23/39)
10 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:94b5a50fb42d29d5152202bb303a6132
SHA1:d553988607c86d04e2411d3512699ebc8aea1823
4608000 application/x-dosexec 2% (1/39)
11 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:1361cb302c1722d3ededa1f20f9c08d2
SHA1:1816236ace3248f3c9989248dd6fdd098adcfd8a
64512 application/x-dosexec 15% (6/39)
12 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:56fcb3509be51a8457d9d5428455585b
SHA1:acfb29461cdbced64560fe630681a2afab940671
86112 application/x-dosexec 7% (3/39)
13 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:6147516cae788c6a15653cb542167336
SHA1:6f0170efc0c207aba4ff44e2af556ddae175c8f2
1268210 application/x-dosexec 74% (29/39)
14 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:d3184264c6434b06f60fe5133018b127
SHA1:a21493fe3ad3aa4a9d76274c7eae584a917ac134
542720 application/x-dosexec 23% (9/39)
15 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:2434e63643ef9b096e9ba40dc3a73126
SHA1:b0c2c45f10ce8bd96590d2cd19b6cd3d00fb1f5e
4476224 application/x-dosexec 2% (1/39)
16 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:ecca3c2c7983c65bd35daac1ca27d9ab
SHA1:89b86047e617cd023a63bebaa899e004d66337d6
57344 application/x-dosexec 0% (0/38)
17 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:139ef741731f91ddcbaa84414d1a5023
SHA1:1c697363410a9632b3a3af38ed33d9dc5791ad3c
1255936 application/x-dosexec 10% (4/37)
18 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:19e0430433b8eb66b2487800e4c6cd3e
SHA1:a9b96cb1007934df0f89747c2d55aa3c6ca94686
152064 application/x-dosexec 18% (7/37)
19 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:0851b88623858c82ac14a3ab8b1c494b
SHA1:85bd7550c36028c5da525096c9e3ae72ed90bd95
153088 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 13% (5/36)
20 ชื่อไฟล์: Video.exe
MD5:d4474bc6525bc3d30119c8f7c7f25321
SHA1:89c3c7c7829fd9556d1cd9128b95ff59ae1dd6f2
272896 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 Mono/.Net a 8% (3/36)
   1 2 3 4 5 6 7  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号