VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: acad.fas
รวมการค้นหา458ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 66 ,ไม่ปลอดภัย 392 。ชื่อไฟล์ “acad.fas” 85% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:003204036798a24f6f9941c08b3ed9e4
SHA1:54f4a64321dad02b8c7f45a9657b72ef5e979212
16435 application/octet-stream 61% (30/49)
2 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:003204036798a24f6f9941c08b3ed9e4
SHA1:54f4a64321dad02b8c7f45a9657b72ef5e979212
16435 application/octet-stream 61% (30/49)
3 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 application/octet-stream 6% (3/49)
4 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:a614a0002e2f25c0c003707b70a91e86
SHA1:c329e04998c86050daddb9931be70c458ee696e8
17051 application/octet-stream 10% (5/49)
5 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA1:da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
0 inode/x-empty 0% (0/49)
6 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:8a50be2d9c70a7c761d02ba7e29e2613
SHA1:b0c8e535b78d1f9a9d5815b75e9785d6f22aaf00
11264 application/octet-stream 18% (9/49)
7 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:b6f90f35b8e5a0db247b5d088dad3f41
SHA1:fe9f3392e15e60a04e3a551584596f8cbd9b7d54
29006 application/octet-stream 55% (27/49)
8 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:debee49edf81c707212543ae90f98644
SHA1:6c153daeb09080bb99c6dee22f322e3e90e293c4
16587 application/octet-stream 8% (4/49)
9 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 application/octet-stream 6% (3/49)
10 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA1:da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
0 inode/x-empty 0% (0/49)
11 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:713f0eb8ae6934ac520bf82d83bc7c72
SHA1:ed131a422ce6544beec21cd9ac19574498926f52
27483 application/octet-stream 63% (31/49)
12 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:003204036798a24f6f9941c08b3ed9e4
SHA1:54f4a64321dad02b8c7f45a9657b72ef5e979212
16435 application/octet-stream 59% (29/49)
13 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:ef84706e25826a916fa650d48244c766
SHA1:12b04347fd4e45557efd991518cd94751c6646a8
16817 application/octet-stream 10% (5/49)
14 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 application/octet-stream 4% (2/49)
15 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:8d079556b1eb0b87eea7988e4fe5de5c
SHA1:50b1d3e243b48cb9c7a047405b5fd6dfcc5a2ef7
17438 application/octet-stream 10% (5/49)
16 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 application/octet-stream 4% (2/49)
17 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:3d2a33a471932a78bf807ba532d5a279
SHA1:95e2e6bc7a2d184687838cd14bb02bfd18b9e981
2326 application/octet-stream 4% (2/49)
18 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:2ce9ffe3c31c859e09b53871d666cdcd
SHA1:e6391c77d967a26ef0f69e1428473d1dc71e915a
16640 application/octet-stream 10% (5/49)
19 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:20d107e593248f9d1565dd2db55aab3f
SHA1:645e97b945f20184d47f3e85600c3c1ed34c443e
12426 application/octet-stream 14% (7/49)
20 ชื่อไฟล์: acad.fas
MD5:003204036798a24f6f9941c08b3ed9e4
SHA1:54f4a64321dad02b8c7f45a9657b72ef5e979212
16435 application/octet-stream 61% (30/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 23  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号