VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: acad.rar
รวมการค้นหา70ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 9 ,ไม่ปลอดภัย 61 。ชื่อไฟล์ “acad.rar” 87% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:dfef22bbda2bd250e44d7ade272b3ba0
SHA1:3d124277a7eb08dc00401729571bfeb165108492
10240 application/x-rar 24% (12/49)
2 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:224f7b131e989c8821c9cec0bc2765bd
SHA1:5d6093f792c9d3f71df1706d4b6dbd673da5bc56
3635 application/x-rar 4% (2/45)
3 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:288a17a3ca1dc934cd7d5007a8693abd
SHA1:8a377dff79046d7628e7a9f879770297cf772be9
10806 application/x-rar 23% (9/39)
4 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:828f6a4850a1b37f2ef76e906a6b9925
SHA1:7a97d5acbba4444e72b6e4c531b35cb608459fa0
2993 application/x-rar 12% (5/39)
5 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:a9c4e4405459e35d2ccfc6bb5081edeb
SHA1:f200b3d673f1b001c482e2de77901eab4f70c605
2100 application/x-rar 61% (24/39)
6 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:93469f0adc1716f97ee6b3db2bb45bf4
SHA1:5e655e8616558d3feccd2beafe9728a2fcfcebac
3462893 application/x-rar 58% (23/39)
7 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:23f17b636f17a0913991b687c9f1f5d0
SHA1:50d1c67da281a0f81709bac0b1b48c276750efdf
2532 application/x-rar 2% (1/39)
8 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:16cded1ba3c8d0eecbf96024ffdbc924
SHA1:7ff4066db9704cbd337c1d331041f37c49db41a0
1215960 application/x-rar 0% (0/39)
9 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:4f9927f7661fb141923551612a45fbe2
SHA1:f67f28d80405488a9b464d5494cb220cc2138b3e
1720 application/x-rar 33% (13/39)
10 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:4f9927f7661fb141923551612a45fbe2
SHA1:f67f28d80405488a9b464d5494cb220cc2138b3e
1720 application/x-rar 41% (16/39)
11 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:f1bcf9c6712f53b58208dcde18baf612
SHA1:0bda0360f826c649c94aef8332570a41ccacb92e
5342 application/x-rar 20% (8/39)
12 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:6a7cd8eaba4d71b582364b2ce3ffdffa
SHA1:cdd04e73d594d19aafafa112930b5087045e41d6
3069 application/x-rar 51% (20/39)
13 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:bc2e54238e614b92c4a497aee5848e84
SHA1:6bd0da832ff196e3558ef015080e9bbd04d7b635
7092 application/x-rar 15% (6/39)
14 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:56d7a70aeae2a33b548b1a19bb27cfe4
SHA1:9ec1ed35bde69f1855a621d4997bcc6c72b6d27e
15481 application/x-rar 74% (29/39)
15 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:6a777855549d55b0744f55e1cf344189
SHA1:9bbf34999478910a37666636081c630dc667acf3
2207 RAR archive data, v1d, os 30% (11/36)
16 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:506fd051cc38e3cae73c2f13789e0e0a
SHA1:feda518c2e1837dc12d3eb7254d97321ed602d78
16605 RAR archive data, v1d, os 30% (11/36)
17 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:6b19cbd8e62004fb67a126989000ed9c
SHA1:7bd5f148e05c293aeb306869f6f860bdfa37d2e0
7982 RAR archive data, v1d, os 50% (18/36)
18 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:6e275c12ffaa7017cd57b87b59652944
SHA1:bcb36f28473761d291feaae83ac7857a768d8fcf
2578 RAR archive data, v1d, os 41% (15/36)
19 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:6b19cbd8e62004fb67a126989000ed9c
SHA1:7bd5f148e05c293aeb306869f6f860bdfa37d2e0
7982 RAR archive data, v1d, os 58% (21/36)
20 ชื่อไฟล์: acad.rar
MD5:00394fa6f2381556b8e3cef640936d28
SHA1:385e4585287644726e0427f94ba99c604fdb2786
2759663 RAR archive data, v1d, os 5% (2/36)
   1 2 3 4  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号