VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: acad.zip
รวมการค้นหา35ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 3 ,ไม่ปลอดภัย 32 。ชื่อไฟล์ “acad.zip” 91% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:b8b2f44274c956cd6f3ff51e89ae46af
SHA1:077dd59a7c8c5e97a3cc4538aee063283ea290be
2228 application/zip 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:1ecd83b3a5e222be74dbbe2a29b41348
SHA1:e5c21d774521f4ce157a656e24f45ed5671e0188
2836 application/zip 33% (13/39)
3 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:3f6eb7eaee1cf5f880730c649035eed8
SHA1:8d1eeca19eae0817598484a4b42912d723f846a2
2250 application/zip 28% (11/39)
4 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:0f5504090f6c5e40799ba058f56f42b2
SHA1:5be6479dc8324dad47e98a9e0d5be584f603ca93
11160 application/zip 43% (17/39)
5 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:c8c9b02093475409cea35c89ebaafe32
SHA1:c5fe81e67c944f76d1e86d273ba1231979f65885
946 application/zip 35% (14/39)
6 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:5e7f1051053494d4209e4602e5272e46
SHA1:b3e99668d342834eade636f6e63dd0fa9bf4aa1e
2156 application/zip 69% (27/39)
7 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:8ec7c6c51e827a546435def9c734feb4
SHA1:1cc600020e12b3a586f99647582be8d700e6117e
11241 application/zip 55% (21/38)
8 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:6f8adddf5c481f887b6a3551e7bd1b5b
SHA1:893a4622c50f86f97a033703a85c570da42fafa2
3517037 Zip archive data, at least v2.0 to extract 2% (1/36)
9 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:b7e5eb1146a3291bb2f65af323c15ce8
SHA1:6c054431b663a36e0ce9525e2d34ff425a0b536e
26651 Zip archive data, at least v2.0 to extract 38% (14/36)
10 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:bcd5f7f91e806e62398beb832f31eeed
SHA1:bb8d97b0e4aa3c9f611bfc94da4b340a2f25a1c8
2239 Zip archive data, at least v2.0 to extract 45% (17/37)
11 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:2c433869f62528af851d5c9f46864588
SHA1:e796cf317c4151cc9c49b6babc48666912765ec5
2716 Zip archive data, at least v1.0 to extract 32% (12/37)
12 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:e5ea5f3fdd204df4e29f3bf7940f9ff4
SHA1:4789a450049dbf18a5fab350098b833c2b4c3275
816 Zip archive data, at least v2.0 to extract 59% (22/37)
13 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:fc3bab00b285435ebfa5b519aee02e82
SHA1:83985ade108dced8720795cc00f2e04253858c0c
2662 Zip archive data, at least v2.0 to extract 52% (19/36)
14 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:c516ae4078b0039a3545d319bd75e003
SHA1:181ec3f8f81774c009bc75eedce9ef875892f2e8
1061 Zip archive data, at least v2.0 to extract 52% (19/36)
15 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:6ede3a5e0440ecb2769b03269d59cc0c
SHA1:73a2ce09258ec65af2d7a552ccb510a720059ec4
13948 Zip archive data, at least v2.0 to extract 58% (21/36)
16 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:b27f83db6788fe641bf366ed70d61aaa
SHA1:af0730ed473ef066ae08104cf470842ac5cc901e
2812 Zip archive data, at least v2.0 to extract 41% (15/36)
17 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:015d9a19daab7d8d41ae2f8a23363c53
SHA1:0bcd95ee0cdcefb06bfaf68048baca8f0c36ded4
2746 Zip archive data, at least v2.0 to extract 47% (17/36)
18 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:080fdcf3b2c0473e16a03972d54fe7b5
SHA1:5ae412d6a173864989c9dde1501a2f9590d54e57
2192 Zip archive data, at least v2.0 to extract 67% (25/37)
19 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:02781283b5d7cd66b1f3c2af521cb740
SHA1:bd4dc374c1622377d99c1e996ab102ac521d3863
2192 Zip archive data, at least v2.0 to extract 45% (17/37)
20 ชื่อไฟล์: acad.zip
MD5:da4169980ff0222c8d5818b08587bf17
SHA1:fb9d70d8fdab7d5e0233ed88a100e4989b24dffd
2156 Zip archive data, at least v2.0 to extract 45% (17/37)
   1 2  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号