VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: com.jm.camera_2.apk
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “com.jm.camera_2.apk” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: com.jm.camera_2.apk
MD5:80f7178d6e3d6996d5c362c1e6ea9c24
SHA1:a82273998a8f9a87a19040f766aaddef31cf3b02
21342353 application/zip 6% (3/49)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e3eddd9a179baadbc9d19d67697eff84 application/x-dosexec 2019-11-13 14:57:21
2 e3ed320ba9ea4f***dd39431 application/x-dosexec 2019-11-13 14:57:11
3 e3ed0a074c9f***a9288d2d0f application/x-dosexec 2019-11-13 14:57:01
4 e3ed0765321b2017dad4d8a26887d5d0 application/x-dosexec 2019-11-13 14:56:32
5 e3ecfba71aff8dc7ad654ff1d85406f0 application/x-dosexec 2019-11-13 14:56:32
6 Hash_1 0 4.exe application/x-dosexec 2019-11-13 14:56:25
7 e3ecf***be23eb3fcffe22060 text/plain 2019-11-13 14:56:22
8 e3ecc445c9672a2e8a876d6c94fa6f50 application/x-dosexec 2019-11-13 14:56:12
9 e3ec14***afa493936d3c29 application/x-dosexec 2019-11-13 14:56:02
10 e3ebc603bf17806aa77846b70760e0ab application/x-dosexec 2019-11-13 14:55:32