VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: daemon.exe
รวมการค้นหา81ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 46 ,ไม่ปลอดภัย 35 。ชื่อไฟล์ “daemon.exe” 43% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:bd3300488a48747e22ddf63051a79027
SHA1:5d141c3a784003bbceccfbfd128d6bda02ce6a77
95168 application/x-dosexec 2% (1/49)
2 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:d62661758d9c8b68e8abf88878378291
SHA1:4f87d54e98d80727e44cd1fed73c282dbcd921ac
82944 application/x-dosexec 36% (18/49)
3 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:d62661758d9c8b68e8abf88878378291
SHA1:4f87d54e98d80727e44cd1fed73c282dbcd921ac
82944 application/x-dosexec 36% (18/49)
4 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:0ab75a47e754f5a8865c87aa1ffc60a2
SHA1:298f95f8a7528b487b4b746987905a835aa55c3b
106496 application/x-dosexec 16% (8/49)
5 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:d62661758d9c8b68e8abf88878378291
SHA1:4f87d54e98d80727e44cd1fed73c282dbcd921ac
82944 application/x-dosexec 38% (19/49)
6 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:ecb82d5cd63fecac75fd15a62a213bb9
SHA1:e9eef4296187e2c05b8fc30c0004ed7e2da7b301
269824 application/x-dosexec 10% (5/49)
7 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:ecb82d5cd63fecac75fd15a62a213bb9
SHA1:e9eef4296187e2c05b8fc30c0004ed7e2da7b301
269824 application/x-dosexec 4% (2/49)
8 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:d62661758d9c8b68e8abf88878378291
SHA1:4f87d54e98d80727e44cd1fed73c282dbcd921ac
82944 application/x-dosexec 26% (13/49)
9 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:d0d10ca91b67f918c0de7546feb2d215
SHA1:96934429b3f5bd13a59c5a24ca0a81090c3d6b7c
90112 application/x-dosexec 60% (24/40)
10 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:d62661758d9c8b68e8abf88878378291
SHA1:4f87d54e98d80727e44cd1fed73c282dbcd921ac
82944 application/x-dosexec 7% (3/39)
11 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:4f0aa2fa0f0474ffdde35204eaba2fa4
SHA1:f1f1ff3204007a33f6240fd941dacf0a38234f28
81920 application/x-dosexec 5% (2/39)
12 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:beec3d459266f0795224af124562c622
SHA1:9b122af2970a1a4b1ac1a4e22ce6a112111897f6
143360 application/x-dosexec 38% (15/39)
13 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:d11f7e3f44a3f69dfa035e4e856284d4
SHA1:eab7127c86e685fd50164d937a57fc175bb15912
81920 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
14 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:3bb5e5802431dc7a47c20b1cf41a01e8
SHA1:c0784a015c470b5216564e2d9d0ce557de2c15d8
171464 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
15 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:2794de704b976ec6b52aad366090a56f
SHA1:5e9b6cea5159bee8933ad264d397868974b91e5c
77824 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
16 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:41ef114a880a09073daab645c38c5e4a
SHA1:007cac489da27e01013318159484f0202685f2f6
165784 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
17 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:aa60af12292cf97b4b9e35af88cabe62
SHA1:bf17243e9e95ba28c98b715b02b68846c3c32c96
73728 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/37)
18 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:e54a39cb202ecce0801045fcf7a4f6bf
SHA1:c383a839309c224d98074652175aca2761f56297
12288 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 13% (5/36)
19 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:1542d48bef0c07513453cdef1577bb79
SHA1:ffe80fbc9807e28e3a8cb3cecfd234a20630fba0
691656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/36)
20 ชื่อไฟล์: daemon.exe
MD5:1542d48bef0c07513453cdef1577bb79
SHA1:ffe80fbc9807e28e3a8cb3cecfd234a20630fba0
691656 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
   1 2 3 4 5  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c42d7d73ef8ce0caaf44a72d0cfc1de0 application/x-dosexec 2019-12-08 04:57:21
2 c42c7b***eca3a27056f71 application/x-dosexec 2019-12-08 04:57:11
3 c***a04a5c***5f application/x-dosexec 2019-12-08 04:57:01
4 c428e787e9b7fd***cdf34ec6 application/x-dosexec 2019-12-08 04:56:31
5 c4288f08c5f1d32f5ca60ab3b5b713ea application/x-dosexec 2019-12-08 04:56:21
6 c42650cfe1de***e23dfca application/x-dosexec 2019-12-08 04:56:11
7 c42385b125d6b8a34a46869d5a98cf00 application/x-dosexec 2019-12-08 04:56:01
8 c***d1e3815ce1f7c5a4a93b8 application/x-dosexec 2019-12-08 04:55:31
9 c4205c8d496ba6abf00dea17b1bb1560 application/x-dosexec 2019-12-08 04:55:21
10 c41ec6c70136c3049463c5b5c5511aa0 application/x-dosexec 2019-12-08 04:55:11

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号