VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: ed.exe
รวมการค้นหา98ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 11 ,ไม่ปลอดภัย 87 。ชื่อไฟล์ “ed.exe” 88% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:bea8dbe6de49579e1586f9ace8af4907
SHA1:1158d04ebede9fa18f7881959ecc56851f718502
188488 application/x-dosexec 4% (2/49)
2 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:bea8dbe6de49579e1586f9ace8af4907
SHA1:1158d04ebede9fa18f7881959ecc56851f718502
188488 application/x-dosexec 4% (2/49)
3 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:94fa8dbaba4d7d8cb4c8bb49693eee26
SHA1:0b8c2d9d7fc608d6110999814616bb698d375723
5486592 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:8777047630b079bc57664ab396d6b1f6
SHA1:43f89d32867cdd7f2ba1f6a8ae3e7342a3942df6
901662 application/x-dosexec 20% (8/39)
5 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:25c6c3a33cec886e09453d7538ae952d
SHA1:3ed8f6c4c600e95af648bc7e41221adb69b668c8
195584 application/x-dosexec 20% (8/39)
6 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:c2305b1b6f15df4424e4d90351282a89
SHA1:28e4b3f6650ee967a64891b601627d51db31c2ab
1099776 application/x-dosexec 5% (2/39)
7 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:2cfcf3f18a9fe0af9645f9df9a9d0f5a
SHA1:26d66ba0a062d252ae9aff0086616d08eb02075a
160960 application/x-dosexec 10% (4/39)
8 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:3f8222eaa13a07b0e10448ab2720ed4c
SHA1:bddee68aebefb1e568860dc1d9c3c3f275e7946c
112640 application/x-dosexec 2% (1/39)
9 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:851db164f17f9cc15baac1963ce7ca9e
SHA1:4205637e4e0d72bb46568d9cf3fbf9bd35358ea4
45085 application/x-dosexec 2% (1/39)
10 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:d9825fbfda5b3007c2da0199c811b42d
SHA1:0b3e3799167312d8782cd38b060609d116121184
521216 application/x-dosexec 0% (0/39)
11 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:523b5bf77d341162c4a9acf024dcb21a
SHA1:f66269bccae950259457098360135079b0c52975
454656 application/x-dosexec 5% (2/39)
12 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:605b7f78eedc07bb025a199730ca451a
SHA1:1d7ee5ab14ae8dc904f723be10c4ef20a1ece407
2154496 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 16% (6/36)
13 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:ab021d2a15dc013df67a92752d590e19
SHA1:f6bbdb8dfe0e1a672f144a4d1d739dd5ef78828f
12288 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 2% (1/36)
14 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:e08dec3d21c671f722a5690c8ae81374
SHA1:bd2b07f0ad2895975ee54a8772fc00dfd08e3584
56832 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 52% (19/36)
15 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:cb24e33b565a08d8a1631453e61041ef
SHA1:ee279ff0445db06ad61a71bb2d8dc187fd57ffc5
86016 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 11% (4/36)
16 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:a9034f0d7ee7117ef1bde5aa1344187c
SHA1:ec0096debdf061882bd813627e436a7d050eb6a2
602112 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
17 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:18e9909ed4a5a1517ea6c2dd61739868
SHA1:a7446c07a10a3834956f0f0c5320fe58ff917837
1863680 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 10% (4/37)
18 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:5edc595885d388b751048d333eccbea1
SHA1:44001a07d569026973594d1af6dc93eb4f3fbefd
1702938 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
19 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:56de96a0c2f5b5c47495a0ce1c93b2b2
SHA1:a154046c24f6960e528cf0c8e098eab82d45c111
732672 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
20 ชื่อไฟล์: ed.exe
MD5:25e82d8f4bd6bc7ed7a79dbfd30f3523
SHA1:8360a25ec3f39c1b605f8c420783438d5cf501e2
206848 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
   1 2 3 4 5  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号