VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: haoya.exe
รวมการค้นหา10ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 10 。ชื่อไฟล์ “haoya.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:9896a4506618a8174df698aeb56a1627
SHA1:4f79d2709205c0b475f1facd8db1d6a4b20d6a7d
16952600 application/x-dosexec 8% (4/49)
2 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:9896a4506618a8174df698aeb56a1627
SHA1:4f79d2709205c0b475f1facd8db1d6a4b20d6a7d
16952600 application/x-dosexec 8% (4/49)
3 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:9896a4506618a8174df698aeb56a1627
SHA1:4f79d2709205c0b475f1facd8db1d6a4b20d6a7d
16952600 application/x-dosexec 8% (4/49)
4 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:15b89a221daf82dd5e64b5fa513cd83f
SHA1:fdb0a6eb70e820b54116145b597927386d3ecf36
5120672 application/x-dosexec 13% (6/45)
5 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:b0ba9138d19f0873fa5ad13de09cd963
SHA1:4686a53cc9757e8312b313e439ae12209ed6bff9
12858432 application/x-dosexec 2% (1/39)
6 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:c201076fbcf7ffa907f2c9999ffc67af
SHA1:7a4d6f7d24a9f81a22ac0b9d95ef9c08ee5adf80
8228153 application/x-dosexec 10% (4/39)
7 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:485f4e30fd2b6afe292087bb0b51e0a9
SHA1:ac94a683c652781724b2ba7a9b571d6ef6939a88
722471 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 78% (29/37)
8 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:3d977f906bac61dbc82bc04d1346b187
SHA1:7fc9568c977e24176c9d80dd8b087cd5fe6e79a6
978944 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 24% (9/37)
9 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:616285502f035c80681455288c513731
SHA1:4fd937ff5add37e10254c11a8f0809d6b7f23521
2461801 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/36)
10 ชื่อไฟล์: haoya.exe
MD5:616285502f035c80681455288c513731
SHA1:4fd937ff5add37e10254c11a8f0809d6b7f23521
2461801 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/36)

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号