VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: hell.exe
รวมการค้นหา55ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 4 ,ไม่ปลอดภัย 51 。ชื่อไฟล์ “hell.exe” 92% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:d9ed90e481fd29756769dcd18ebc446d
SHA1:a35d39ca69cede5c8fe99496ccbb28b0e2b17e1a
59392 application/x-dosexec 44% (20/45)
2 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:0bbc173320111b80535502908d16bfd0
SHA1:b72019fe00105f7bffdfbe99047cca7d8a1d6365
20767166 application/x-dosexec 5% (2/39)
3 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:020bdfd9b2d8ba5fbce10a8a5696ddd3
SHA1:11883bba24cd9bf61489bb6cfb32874ce8669840
16256766 application/x-dosexec 5% (2/39)
4 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:a2e151e8bbc6aae0835a2dea2845fb78
SHA1:d717e7a3e022bebd1e543c3e6932ca7458bab7ae
323072 application/x-dosexec 20% (8/39)
5 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:2978a50045bff466925be2517230f280
SHA1:e135f52fd303c5f358a2138a1e4aac8c890ee5f6
339968 application/x-dosexec 20% (8/39)
6 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:33934800deb713ef5084bf2bc6f2e4fa
SHA1:f9ad5de8a65e4eeae420cce239bb8a90fe0d267f
3481290 application/x-dosexec 5% (2/39)
7 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:fdc056581a94885ad9945f87ce5f5280
SHA1:4626be91cc6fd79578995da4369ad5ba49fae5c0
1976477 application/x-dosexec 23% (9/39)
8 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:dbd70ea31744597020fef14e527bc939
SHA1:68d0954c4afa10b5c38e2ccaa15b0f44d00b5ce5
876564 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/37)
9 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:0f644ed05bed6c7ad38e848b79398642
SHA1:b94ed5b27a4df2279176d0f70a7c75e97b7631f4
307200 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (14/37)
10 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:462ffdba68e5462fc6ad824ac729f46d
SHA1:f458c419027077a2aba34c61eb24a895860179a5
215718 MS-DOS executable, PE for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bi 44% (16/36)
11 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:d8c8e40f929434523eb75f97d74c543e
SHA1:38526488f9291dbf9dbeb0b389abf8bd828361e1
797696 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 40% (15/37)
12 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:86d0702aa874b235b5abe8f29791db0d
SHA1:b9e19219e155190801f82e87acb9c34eee0fd31b
177152 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/37)
13 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:cebd4d5d8b86e4e98b3a4c68d3b72303
SHA1:6ceb189849b4823ad18bbaf47e5b4942708cc22d
245760 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 62% (23/37)
14 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:13b9659c6921c82475b0adc1c4f2429e
SHA1:56eded4ffcce7d4e5522346babac2cac6db7be83
317962 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 32% (12/37)
15 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:e9f40d03068fabfa760ced616aea52e9
SHA1:c39550d8f78723c54cbbc7e9156d015bcec385c9
242176 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/37)
16 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:af564ee0c220ba58e1b54676537bddf8
SHA1:7712ab86174666c9789204321e329b2ff2f541a5
57344 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/37)
17 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:6d9230678cbe8149f9bad3cc9f72643e
SHA1:344d5fd6d8ed0af7b6a08317c1ee0a32f0575040
270990 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
18 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:c080785d3d31a3c75ccbda0aed26adac
SHA1:f4dbcfe63d8c395fd409bc6728f12dfd9943035b
235520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (11/37)
19 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:a3e55ad11ba80d338f1d55874d0bf8a7
SHA1:f4ef8a8d65419d7521609e453d08e6aebe4c68c9
246760 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 43% (16/37)
20 ชื่อไฟล์: hell.exe
MD5:bed97d17ff4afd9b462fce8028cae0fa
SHA1:835f3b784c4d99589a7afd2d7529862e7eb1a520
252759 data 0% (0/37)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 services.exe application/x-dosexec 2019-11-12 20:58:16
2 d8223dfb0c5d824f607***f application/x-dosexec 2019-11-12 20:57:01
3 ***11eaabc***f4d.dll application/x-dosexec 2019-11-12 20:57:01
4 天艾达鼠标连点器 v1.0.0.2破解版_167@21720.exe application/x-dosexec 2019-11-12 20:56:49
5 9678993c054311eaabc***f4d.dll application/x-dosexec 2019-11-12 20:56:41
6 d821d7aa772***d9e0e040 application/x-dosexec 2019-11-12 20:56:31
7 966fc2f8054311eaabc***f4d.dll application/x-dosexec 2019-11-12 20:56:31
8 d821c9bd13c3a***c559607f5b0 application/x-dosexec 2019-11-12 20:56:21
9 ***11eaabc***f4d.dll application/x-dosexec 2019-11-12 20:56:21
10 d8205b91ac0d7a7213a5b4e13cc5e0e0 application/x-dosexec 2019-11-12 20:56:11
   1 2 3  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号