VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: keymaker.exe
รวมการค้นหา1648ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 171 ,ไม่ปลอดภัย 1477 。ชื่อไฟล์ “keymaker.exe” 89% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
2 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
3 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
4 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
5 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:3530db82395a37782fc29f6248c86476
SHA1:c50fac44b9d3297e0120b69e788a8b95a8f5fdf1
42496 application/x-dosexec 2% (1/49)
6 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
7 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:8a8a0d8aa60c7529753089dfd1d7d8a5
SHA1:a129fca9b5a7cff9a586f6dc7931b79c7f53b373
71168 application/x-dosexec 51% (25/49)
8 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
9 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
10 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
11 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
12 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:c947cdfb1eeb4ee02b145fd21099d6b8
SHA1:da51962cdacdb9255baa5269d4a0deb772047e9c
1293230 application/x-dosexec 2% (1/49)
13 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:bac302ab497ac5431c02f1f08c018a25
SHA1:7c0216d7a0a11f3f589d289a064cdd0de21dafd1
411648 application/x-dosexec 26% (13/49)
14 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 40% (20/49)
15 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
16 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 42% (21/49)
17 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 44% (22/49)
18 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 44% (22/49)
19 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:4a5f31b77f3be52b22bd6f4a8e37b8ab
SHA1:ab389cc68c2b6758417ec3349c850c7084aabd7c
18638 application/x-dosexec 53% (26/49)
20 ชื่อไฟล์: keymaker.exe
MD5:e2b75c862bb136d9a9168929a6c9a00a
SHA1:cf200b6759a3429159fa6aaaff239042cadc8bd7
71168 application/x-dosexec 44% (22/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 82 83  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e9f***785cf6d6299f329 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:31
2 e9e9efcb91e694ed3f***d79 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:21
3 e9e8c***acbbd27543fb153 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:11
4 e9e7b182fd0ba804a1d2dd54c7ec0a06 application/x-dosexec 2019-12-09 04:57:01
5 e9e643bec2c4959ab9ec3e1d7ab0f8e2 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:31
6 e9e541dbc279470d4149f4edb8f39c36 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:21
7 e9e4b12841f243e9ddcb060f1db4f8b2 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:11
8 e9e1cc1d3d***b3c208210ad84 application/x-dosexec 2019-12-09 04:56:01
9 e9e179b***b796b7d13364cf0 application/x-dosexec 2019-12-09 04:55:31
10 e9e0e1ece66b08db5bdcba5e555e7317 text/html 2019-12-09 04:55:21

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号