VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
รวมการค้นหา407ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 143 ,ไม่ปลอดภัย 264 。ชื่อไฟล์ “linkinfo.dll” 64% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
21 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 64% (25/39)
22 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 66% (26/39)
23 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 61% (24/39)
24 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:b4be2af183604c7d0d4b4f4b925108a7
SHA1:c09478c20a2a42774be92afad0595cab1d21558b
15360 application/x-dosexec 0% (0/39)
25 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 5% (2/39)
26 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 5% (2/39)
27 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:4ce9b67a187310e37e535fc4165e0933
SHA1:e47abd7d1953f9976ecaa22465d53f8a78e7679d
44032 application/x-dosexec 0% (0/39)
28 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 71% (28/39)
29 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 71% (28/39)
30 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:51a4c254760800f8ee69496f0b1e06ce
SHA1:5a622747d38107292c230826c8308ac7a525b881
18944 application/x-dosexec 5% (2/39)
31 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 66% (26/39)
32 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 69% (27/39)
33 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a41f5d7f0d2e7721754beb3391d94309
SHA1:6bd40f74d9b0a716ae401f7adc11eac573cce86b
46592 application/x-dosexec 74% (29/39)
34 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 71% (28/39)
35 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 71% (28/39)
36 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 74% (29/39)
37 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:90b3be5dd6625c85bf97d1efbe871cd0
SHA1:d8ff5533bd5823e5337a9a3efef9feff38ed9ddf
46592 application/x-dosexec 74% (29/39)
38 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 76% (30/39)
39 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:5987ea8a82c53359bcd2c29d6588583e
SHA1:6a9d3da7484b672676e9cf792488954be7dd8cd8
22016 application/x-dosexec 2% (1/39)
40 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:5987ea8a82c53359bcd2c29d6588583e
SHA1:6a9d3da7484b672676e9cf792488954be7dd8cd8
22016 application/x-dosexec 2% (1/39)
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号