VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
รวมการค้นหา408ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 143 ,ไม่ปลอดภัย 265 。ชื่อไฟล์ “linkinfo.dll” 64% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
41 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:5987ea8a82c53359bcd2c29d6588583e
SHA1:6a9d3da7484b672676e9cf792488954be7dd8cd8
22016 application/x-dosexec 2% (1/39)
42 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 71% (28/39)
43 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:5987ea8a82c53359bcd2c29d6588583e
SHA1:6a9d3da7484b672676e9cf792488954be7dd8cd8
22016 application/x-dosexec 0% (0/39)
44 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 82% (32/39)
45 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:38fee4ec44df464d5c998629498d6176
SHA1:d1926d018f0dbd5fe565d8d8ddfd454f737bd5db
46592 application/x-dosexec 82% (32/39)
46 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:38fee4ec44df464d5c998629498d6176
SHA1:d1926d018f0dbd5fe565d8d8ddfd454f737bd5db
46592 application/x-dosexec 79% (31/39)
47 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a41f5d7f0d2e7721754beb3391d94309
SHA1:6bd40f74d9b0a716ae401f7adc11eac573cce86b
46592 application/x-dosexec 82% (32/39)
48 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:a8b3432969a39358e6169813571cd045
SHA1:f096419d170d17294ca40514a13ef08c332585c4
19968 application/x-dosexec 2% (1/39)
49 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:9805c55c9946a139006f21ce076c6908
SHA1:dbe4865c169abe44e95f2d1c15a8bf0e707b8954
46592 application/x-dosexec 41% (16/39)
50 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 74% (29/39)
51 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 74% (29/39)
52 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 2% (1/39)
53 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:5987ea8a82c53359bcd2c29d6588583e
SHA1:6a9d3da7484b672676e9cf792488954be7dd8cd8
22016 application/x-dosexec 0% (0/39)
54 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 2% (1/39)
55 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:2dc5a8019e2387987905f77c664e4be2
SHA1:abbc2b1dc026422d1ae58456a11075e4cf672338
19968 application/x-dosexec 2% (1/39)
56 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 87% (34/39)
57 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 87% (34/39)
58 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 2% (1/39)
59 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:505804b2bdd0edeeadf31be26e546979
SHA1:f69766a6e3ae9e4d0bbfd7d8252ac9869d02c540
19968 application/x-dosexec 2% (1/39)
60 ชื่อไฟล์: linkinfo.dll
MD5:08b1547672a359972e7038834ab18c9f
SHA1:baad24272b5b13dc105112aec20451508b86183f
53248 application/x-dosexec 84% (33/39)
«Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 21  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号