VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
รวมการค้นหา171ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 5 ,ไม่ปลอดภัย 166 。ชื่อไฟล์ “mssecsvc.exe” 97% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:2fd1e26c3496584babe8dd53f3c5d181
SHA1:c9e5ec9e0854a03d66b7f8c95e87cada24ebd88e
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
2 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:29c5219c9cf1843dd1e4a148461e8b72
SHA1:1dc42a227d8bf231b714952672a80094e7d7970e
3723264 application/x-dosexec 59% (29/49)
3 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:0c694193ceac8bfb016491ffb534eb7c
SHA1:3afa73283d1e17de1bde6cc14e19417e70fc9554
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
4 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:7339a0efc768310a86b6d4f61d88b910
SHA1:05cebfdb6729ed57ca111ae18b645335af7cf006
3723264 application/x-dosexec 65% (32/49)
5 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:c18efac56280dfe18ebd1f361029d3f7
SHA1:b079ad82c2341e9178ced0b6a62a484a12075b56
3723264 application/x-dosexec 57% (28/49)
6 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:6ba3075ef87118c46b7c6b165109c1f9
SHA1:b6b3227bc4a3109118c6fdb67e56d25bcb82c3fb
3723264 application/x-dosexec 53% (26/49)
7 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:0c694193ceac8bfb016491ffb534eb7c
SHA1:3afa73283d1e17de1bde6cc14e19417e70fc9554
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
8 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:f107a717f76f4f910ae9cb4dc5290594
SHA1:51e4307093f8ca8854359c0ac882ddca427a813c
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
9 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:fcbc1df639da59300cb896e1e555aaea
SHA1:cd9d3c7f67749a21f988e6fd3ff93c6f440d2c39
3723264 application/x-dosexec 55% (27/49)
10 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:8c143283ac668be24105d6f24091eff5
SHA1:9a95cddcf44354250b097fac1b855c8190019f3e
3723264 application/x-dosexec 57% (28/49)
11 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:f107a717f76f4f910ae9cb4dc5290594
SHA1:51e4307093f8ca8854359c0ac882ddca427a813c
3723264 application/x-dosexec 59% (29/49)
12 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:661991da60eb0747f51ae3983c2033c4
SHA1:5ee8a8d62129bef3607e67603418132aef150592
3723264 application/x-dosexec 59% (29/49)
13 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:e81496195de5b49956c78432866cbc29
SHA1:e7dd35c7270ea8e600c837d4eeaab11e629e3973
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
14 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:61a5f2e16c3af7fe51a56fcd738ebdae
SHA1:60c569f0ed7b56a9fae204d4d83ad60abb11901d
3723264 application/x-dosexec 63% (31/49)
15 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:fd0902dacedc58d3269938dd872d808b
SHA1:0d13b33e5ea0577f9fe014e3010dfbef8019c84c
3723264 application/x-dosexec 55% (27/49)
16 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:1766d9d4769580c0fab9e6ad5bf73436
SHA1:02eca9f1966819d63d82d62a94c8af3e76041411
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
17 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:1766d9d4769580c0fab9e6ad5bf73436
SHA1:02eca9f1966819d63d82d62a94c8af3e76041411
3723264 application/x-dosexec 63% (31/49)
18 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:c877200323830c44d97453af9fd0d2c0
SHA1:f1957e0adfaa960ba26013820d318856b06c4c91
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
19 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:e39c224938e2ec2a7535aa1b2325f1fb
SHA1:00291c9b4f605347bfd7511036ab1a00d1a8177c
3723264 application/x-dosexec 59% (29/49)
20 ชื่อไฟล์: mssecsvc.exe
MD5:e39c224938e2ec2a7535aa1b2325f1fb
SHA1:00291c9b4f605347bfd7511036ab1a00d1a8177c
3723264 application/x-dosexec 61% (30/49)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 豆奶影院-记录性福生活.apk application/zip 2019-11-18 07:55:59
2 Play 音乐.apk application/jar 2019-11-18 07:49:39
3 Blackhole.exe application/x-dosexec 2019-11-18 07:49:13
4 Qeek音乐.apk application/jar 2019-11-18 07:45:55
5 视频.apk application/jar 2019-11-18 07:39:29
6 ***ia媒体播放器.apk application/zip 2019-11-18 07:36:26
7 麒麟VM虚拟机同步器V2.2密码666.rar application/x-rar 2019-11-18 07:35:26
8 PRO.jpg image/jpeg 2019-11-18 07:32:03
9 万能视频播放器.apk application/jar 2019-11-18 07:30:50
10 paint_latest.exe application/x-dosexec 2019-11-18 07:28:04
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号