VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: nc.exe
รวมการค้นหา1014ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 43 ,ไม่ปลอดภัย 971 。ชื่อไฟล์ “nc.exe” 95% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:be3e4127b4856f840212c98244b8b97e
SHA1:f661f214d21e3abf1f9c875248eaf4b8be7d8fed
2444360 application/x-dosexec 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:f840c556f5c56b27258be1c2e6e1fbd1
SHA1:c378d53b3e267a7e05d13c8f99bdf22e17307fc4
65536 application/x-dosexec 12% (6/49)
3 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:ab41b1e2db77cebd9e2779110ee3915d
SHA1:4122cf816aaa01e63cfb76cd151f2851bc055481
61440 application/x-dosexec 46% (23/49)
4 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:5dcf26e3fbce71902b0cd7c72c60545b
SHA1:970bbe298c8ec673fe2257ad6363d29942171fd1
38616 application/x-dosexec 16% (8/49)
5 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:6a6adda21284218fc65eb65d7198af34
SHA1:c5e19c02a9a1362c67ea87c1e049ce9056425788
27136 application/x-dosexec 12% (6/49)
6 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:9895a057f010b9b15bc6a0fc53d81104
SHA1:ea9092839e9a71d1fc6cf73bf86760959197fb7e
31744 application/x-dosexec 28% (14/49)
7 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:566d06778a449b888bbb61c644401232
SHA1:e7ed083a274c7add2dbd9867e7ecc75c3b377ff7
81920 application/x-dosexec 38% (19/49)
8 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:9e632a9208a14324bc2996ee651cac9c
SHA1:2881823aa4b30604b05382cffcecd79251571648
59392 application/x-dosexec 42% (21/49)
9 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:6a6adda21284218fc65eb65d7198af34
SHA1:c5e19c02a9a1362c67ea87c1e049ce9056425788
27136 application/x-dosexec 12% (6/49)
10 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:e0db1d3d47e312ef62e5b0c74dceafe5
SHA1:08664f5c3e07862ab9b531848ac92d08c8c6ba5a
36528 application/x-dosexec 34% (17/49)
11 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:bf1923e05841a1c45e81aeeef5b59905
SHA1:34bd167fd0fd083c2c25b8abd44945cf6a3f45d9
159744 application/x-dosexec 40% (20/49)
12 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:bf1923e05841a1c45e81aeeef5b59905
SHA1:34bd167fd0fd083c2c25b8abd44945cf6a3f45d9
159744 application/x-dosexec 38% (19/49)
13 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:87d6831b0b1de79521833f84872a1a58
SHA1:78b56de621f2327f1a5f281fb5dfe55324abc698
386048 application/x-dosexec 0% (0/49)
14 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:6a6adda21284218fc65eb65d7198af34
SHA1:c5e19c02a9a1362c67ea87c1e049ce9056425788
27136 application/x-dosexec 12% (6/49)
15 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:e5e4fd5c2a9ab9d20fbbda62987d1266
SHA1:f1bf86d1b88d2c3c193e0daf8b0d0750586896c5
26112 application/x-dosexec 6% (3/49)
16 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:748714800d01aca6f479be724ceabd6a
SHA1:beaac24b766086bc1d500474cc2f72308636aab0
63488 application/x-dosexec 36% (18/49)
17 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:e0fb946c00b140693e3cf5de258c22a1
SHA1:57f0839433234285cc9df96198a6ca58248a4707
59392 application/x-dosexec 44% (22/49)
18 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:2f01c741656da4a48a9744a350f30559
SHA1:4eaa62d4bdf6905533fceab5e621c9d0e4fefe06
126976 application/x-dosexec 28% (14/49)
19 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:bf1923e05841a1c45e81aeeef5b59905
SHA1:34bd167fd0fd083c2c25b8abd44945cf6a3f45d9
159744 application/x-dosexec 40% (20/49)
20 ชื่อไฟล์: nc.exe
MD5:178fd693289a7c00b0a022fdbfef9a5a
SHA1:1ced54571edd20b635557768ef8cf7225fe949bc
37568 application/x-dosexec 30% (15/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50 51  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号