VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: p.exe
รวมการค้นหา1044ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 65 ,ไม่ปลอดภัย 979 。ชื่อไฟล์ “p.exe” 93% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:dc44f55af3dff1a4c8d402f93abf408d
SHA1:ab1c34058a019c96da11f4f105bafadbd4434371
1086976 application/x-dosexec 22% (11/49)
2 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:ab97f71125a89d4d3d0855b8a419d3e1
SHA1:2442d4a7cfbe7fd22708034c853faf9aa4337907
220496 application/x-dosexec 10% (5/49)
3 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:a37356a3804652f5484b891de66925e1
SHA1:efa97c6874c9baa8822df29f43ce1698d0df49a3
538364 application/x-dosexec 14% (7/49)
4 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:a37356a3804652f5484b891de66925e1
SHA1:efa97c6874c9baa8822df29f43ce1698d0df49a3
538364 application/x-dosexec 14% (7/49)
5 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:d8b7b276710127d233abcdb7313aac36
SHA1:27011d2fc22e894bd8a48de03a82b64f0bdbbacb
657392 application/x-dosexec 42% (21/49)
6 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:a37356a3804652f5484b891de66925e1
SHA1:efa97c6874c9baa8822df29f43ce1698d0df49a3
538364 application/x-dosexec 10% (5/49)
7 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:c4021d73c1de942922f3e8fa168d0c63
SHA1:550ffeba339ec27a2f2a7e117ff5e5efcb184508
256361 application/x-dosexec 36% (18/49)
8 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:2c8445b683cb9ef1d5f27ac5750ea906
SHA1:1431901dc9c57d8e5fba7238f55a9f92ebf9c044
6308976 application/x-dosexec 2% (1/49)
9 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:eb75851dcf9ab2c9b50ff75f19961db1
SHA1:f24c10fb6955766ee63732d7a9464dd1501b9270
6061510 application/x-dosexec 2% (1/49)
10 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:fa4d8cc00336a9d58ae7250c4c3469a7
SHA1:5afdf8ea1c5ecde08901e9bb346b687c4c1422fe
11760056 application/x-dosexec 4% (2/49)
11 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:ba6c16a267d49897d85bbda0b578da0e
SHA1:e98cb8df625fa5eeb9960b2034e94576581dbfc4
54784 application/x-dosexec 2% (1/49)
12 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:aef9f3a77beb7ea0ddd0e96bc67cfcf6
SHA1:a05e99981eaa2a828ec7be2a6d45ce6a1bc7abdd
31238 application/x-dosexec 44% (22/49)
13 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:f988432cce234932d4e2bdb326d35aed
SHA1:4a6a4ff12ef50521c0991a4a073bcb3f9fc162b9
5610248 application/x-dosexec 10% (5/49)
14 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:eb03c781fbae54ad185988837b234018
SHA1:380d3f386c5b4d323a738235ecd7086bc889c5d1
7168 application/x-dosexec 40% (20/49)
15 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:ddadac97c05067aa757252e7a7bd749f
SHA1:1f502f01b1a2d3971f7713434cc69a1db434b19b
940404 application/x-dosexec 34% (17/49)
16 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:b1128cd375d56df2bfe59a03bea3e635
SHA1:39780dc7160dedd4ce3cce751c2c4374be1e4b08
231544 application/x-dosexec 6% (3/49)
17 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:d37f664e0e5209d2c9af935b166b0c3d
SHA1:245d506847eaefcb549c413775e52af220c9ae57
518955 application/x-dosexec 12% (6/49)
18 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:8adb254960a54c08c4453775d10574ba
SHA1:42aff8cf64bf4976f87205dcebe2e6c5eb6bbf43
6569064 application/x-dosexec 2% (1/49)
19 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:44e92c9932f25498e1b69be5cee7a76f
SHA1:e3f809b6df5b3566edc996234f423440e037ca72
2696829 application/x-dosexec 12% (6/49)
20 ชื่อไฟล์: p.exe
MD5:626d5bcda0df252336f938bec0b37581
SHA1:92e936256faf43c739dbf22a85502116ebbafab0
2683649 application/x-dosexec 12% (6/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 52 53  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号