VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: regsvr.exe
รวมการค้นหา85ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 15 ,ไม่ปลอดภัย 70 。ชื่อไฟล์ “regsvr.exe” 82% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:02b3fcf33758300ff62c5e6ae19c7a2a
SHA1:8148a7352324da27f51bf0fea5a8d25771eb2899
2222592 application/x-dosexec 75% (37/49)
2 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:7e0ff2f1b1b469978f62ec0238181570
SHA1:cf6e530cf74d5e3dd5a85c10e733234d38140a59
723968 application/x-dosexec 75% (34/45)
3 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:0fe2b01c8af5dfda27ce290c990cdbdd
SHA1:e749c9d4350cf047da8f85d7826d8c36f01ce044
5519360 application/x-dosexec 57% (23/40)
4 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:d4e20909cb0d77f9b336fa05b5044451
SHA1:e0e726d32c6127c96f7440a7b092f8511ea891d2
807424 application/x-dosexec 71% (28/39)
5 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:d552a7c1c4ce382a86541df8c42f1498
SHA1:2e654fcc09c6e94a2669b2d9bf8cd9edf16bb434
61440 application/x-dosexec 2% (1/39)
6 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:fe6e5f4bf71927daacc9ef1ec9567dde
SHA1:161fb360880e9f4dfffc7617f1820e4561877675
96008 application/x-dosexec 53% (21/39)
7 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:9cf3f8e60295da706fdd5d75709eaaf0
SHA1:105e73241ee569f19306aad5a3d69f15311d80de
679424 application/x-dosexec 74% (29/39)
8 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:af6dd0c25afa3e42d486354bca59432c
SHA1:594131b5a21b9e648a957750f46d559a13d5681a
2056192 application/x-dosexec 66% (26/39)
9 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:88a95bad9c67fee10a3dce0ea05cef27
SHA1:d17f5fa1254b8d924d0f0979ab16463af87c94cf
617473 application/x-dosexec 84% (33/39)
10 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:d8950bf418b63bb626d2d1eb488112e0
SHA1:81535594411b7e260584d461b4222028f1a45289
6511616 application/x-dosexec 66% (26/39)
11 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:149930d4c48169b43eead7d26e180421
SHA1:49424a6a087ea9a6fafe21dc210094f365d00b01
826880 application/x-dosexec 81% (30/37)
12 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:c652057451af0e954de76ded45e1f791
SHA1:435efcdcdecba0fc11db20c0d8ba7cad6db1df3e
16595420 application/x-dosexec 70% (26/37)
13 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:e17ff9c7a388e0a17a48ca84e397390f
SHA1:d18a62d8c27d0087ac5bbab60fd0d16166628413
16595420 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (13/36)
14 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:3dd5cee86a0c4c6761073ab2254b6f67
SHA1:eb458aea6306963268f03248efefc9adf634c7cb
36864 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
15 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:e9f683324fd238d170a54998fc5f5d17
SHA1:aeaaac523c75445d15777ff2f9696ef071462e35
871424 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 69% (25/36)
16 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:6ebd7e20a279aa403c2c793eaf22c77d
SHA1:5ccef2e4424bab9c254cab208e257b056d2d014d
10240 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
17 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:2aa42ce8ffcb8d971f5c056da480e2e0
SHA1:b2069d9df07a660cad3ad5dd34ad78371b25a6d4
61440 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
18 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:2aa42ce8ffcb8d971f5c056da480e2e0
SHA1:b2069d9df07a660cad3ad5dd34ad78371b25a6d4
61440 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
19 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:2aa42ce8ffcb8d971f5c056da480e2e0
SHA1:b2069d9df07a660cad3ad5dd34ad78371b25a6d4
61440 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 0% (0/36)
20 ชื่อไฟล์: regsvr.exe
MD5:3bb45750387312249aa0f3f8d257bdc9
SHA1:0077aec9825d58dbd16077fc499e00755d2673e2
635259 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 78% (29/37)
   1 2 3 4 5  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号