VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
รวมการค้นหา25ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 25 。ชื่อไฟล์ “sex.exe.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:6864872d6ca3f5c336ea8d41a4414a8f
SHA1:da4c94cbc88c9d02b4b425777aa68e60cb3d1d93
488960 application/x-dosexec 10% (4/39)
2 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:5056b8db76bb16ba3a6791905dffe8d2
SHA1:e060012646bc404d7d3c3773dbad8241ebabc6e5
88576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (5/36)
3 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:a61fb946664721160c73650cfed59925
SHA1:dec8646377018225c8ee6f26d2428d69291531f6
791040 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
4 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:6be7f122851f5cb636a68fbeec38c75a
SHA1:85b84f43b31b89b3d3f9c2aad7eddfa13c653fd3
464253 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 70% (26/37)
5 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:9f318982df6f11b707044fa7f22c6403
SHA1:0eca4825d85baf99ce98200dab996668b2e6fd92
156061 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 18% (7/37)
6 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:abd17df489c1c7782ca8ffc2b99c25f7
SHA1:06ad1b5da9718023a88470602de588a72964fbe1
155648 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono 16% (6/37)
7 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:67e4f3d7490551825ab8c3db08d739e2
SHA1:9dd6c528ef483f39b63203a685e2a3ed52bbb152
82432 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/36)
8 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:6ec9a45790674117d2495d79522f117d
SHA1:ef64c26eadb083d2ff35089aa8256452e910a92a
463872 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (11/36)
9 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:73787a02078e50bb42b3f40d01ad9326
SHA1:bab252b75555d0bddc98d7ea0271df2607d2ae9b
603136 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
10 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:f179f522481867d044223b5719059c2a
SHA1:2570e36db95d7ae0ef24401fe4b2d4b43a0d3bfd
163840 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (15/36)
11 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:f179f522481867d044223b5719059c2a
SHA1:2570e36db95d7ae0ef24401fe4b2d4b43a0d3bfd
163840 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 41% (15/36)
12 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:67a0dee7483b585c760db958b3c542ea
SHA1:02ff8b13215ae2ae591e06dda9f74cca23b6098f
291840 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 36% (13/36)
13 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:f2857499bce27412601148f5b75c6985
SHA1:5099ed2232446714e76760275658eb718efd71e0
184320 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 52% (19/36)
14 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:21c4d7de02794e3a70dbc987f6e1eb88
SHA1:e6aec8db0c92c52fd48ed9d0fe5d9865acbc9ea7
616448 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit syst 13% (5/36)
15 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:7c73a01f664c97f536b7cc1ec1311a16
SHA1:125efe4e89d69fb243fe5e371d209c3b65681c1e
186368 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)
16 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:de4279f9618bb8f048f21de974f11726
SHA1:5933f6a676172f96c1e0153a52af2ea2542e282f
327680 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (9/36)
17 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:e0cb6035373b65d271328950b7111e93
SHA1:e74b256ba79859ccbd04171c57dc604c18cadea1
543744 MS-DOS executable, MZ for MS-DOS 19% (7/36)
18 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:9ff7747dc7ab00b66c8f0cbdc2b56d2b
SHA1:699a94f90abccbdf01fa6fc8d8d9108db036c724
282112 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 72% (27/37)
19 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:1c3a52ef9349926d867869da1336a725
SHA1:9ce60d238ade09583f4c10d67623820071d21d22
735744 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 78% (29/37)
20 ชื่อไฟล์: sex.exe.exe
MD5:17bb2e535080d0abb5a5f17059eec1d2
SHA1:bb61bbbec288528ad8bf950d2a98b0a448365dc3
172413 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (11/37)
   1 2  Next»
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 927a5eb08958b4b679c0d10049a37351 application/x-dosexec 2019-12-13 04:57:31
2 ******eabf0d1a application/octet-stream 2019-12-13 04:57:21
3 927558c0eb0e81151fa5aca***b application/x-dosexec 2019-12-13 04:56:31
4 9274fd864ad4f844abae69f6d6470626 application/x-dosexec 2019-12-13 04:56:21
5 92***b0fe8df34bb55cb1e727 application/octet-stream 2019-12-13 04:56:11
6 927032abb6cc865c790*** application/x-dosexec 2019-12-13 04:56:01
7 926e2d***ce9c06855b307962 application/x-dosexec 2019-12-13 04:55:31
8 926e0d***d1639daac3f7cc text/plain 2019-12-13 04:55:21
9 ***a553af9ad5fec37a711360 application/x-dosexec 2019-12-13 04:55:11
10 92663a***ecb201fa7b411ce application/x-dosexec 2019-12-13 04:55:01

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号