VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: svchost.exe
รวมการค้นหา13057ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 4617 ,ไม่ปลอดภัย 8440 。ชื่อไฟล์ “svchost.exe” 64% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:bdb0bed1b31149d894b5bac20aeaef09
SHA1:dd39b7f8a03211b0da2a353ce461919c97f609d6
1945600 application/x-dosexec 22% (11/49)
2 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:54a47f6b5e09a77e61649109c6a08866
SHA1:4af001b3c3816b860660cf2de2c0fd3c1dfb4878
20992 application/x-dosexec 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:c78655bc80301d76ed4fef1c1ea40a7d
SHA1:619652b42afe5fb0e3719d7aeda7a5494ab193e8
27136 application/x-dosexec 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:9520a99e77d6196d0d09833146424113
SHA1:75c5a97f521f760e32a4a9639a653eed862e9c61
53744 application/x-dosexec 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:3fb94a690cbcea8cf17029c67f7fc90b
SHA1:60036ff54fc28758f45efba93594434fb5ac7e20
384000 application/x-dosexec 10% (5/49)
6 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:aaf6a46a6d875b1530a193744796244e
SHA1:10a5acdce17ad9f7e1397e4e9ac8f66ed4f13cb6
88064 application/x-dosexec 16% (8/49)
7 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:e3a2ad05e24105b35e986cf9cb38ec47
SHA1:7052346f46d41bef29515c89d1ea099197b867b5
38792 application/x-dosexec 0% (0/49)
8 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:54a47f6b5e09a77e61649109c6a08866
SHA1:4af001b3c3816b860660cf2de2c0fd3c1dfb4878
20992 application/x-dosexec 0% (0/49)
9 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:3e5f4cd8af40faa2fc5500fcd8bb8824
SHA1:89bd501aa3d8791b72f37e764f656f2afa4d717c
1097728 application/x-dosexec 18% (9/49)
10 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:b12b966caa488fe71fd3949597f3758a
SHA1:6d98129394c193852c58e020f51e12219911c744
398200 application/x-dosexec 20% (10/49)
11 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:54a47f6b5e09a77e61649109c6a08866
SHA1:4af001b3c3816b860660cf2de2c0fd3c1dfb4878
20992 application/x-dosexec 0% (0/49)
12 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:0cf44679840437bd5e9fb9b70c5dd998
SHA1:52cfe4c113ecd590b13b85ad662cd7944deb3ac1
2014208 application/x-dosexec 14% (7/49)
13 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:9520a99e77d6196d0d09833146424113
SHA1:75c5a97f521f760e32a4a9639a653eed862e9c61
53744 application/x-dosexec 0% (0/49)
14 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:a7296c1245ee76768d581c6330dade06
SHA1:fa8ae0bbd70f986259303e90fb70f730aae0ae99
45448 application/x-dosexec 0% (0/49)
15 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:a7296c1245ee76768d581c6330dade06
SHA1:fa8ae0bbd70f986259303e90fb70f730aae0ae99
45448 application/x-dosexec 0% (0/49)
16 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:9520a99e77d6196d0d09833146424113
SHA1:75c5a97f521f760e32a4a9639a653eed862e9c61
53744 application/x-dosexec 0% (0/49)
17 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:02c1bfc11ae629d52c0044d82aa00ae5
SHA1:2a63eaf5f367408cedee0d7f8a05def9d60d8710
267264 application/x-dosexec 28% (14/49)
18 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:9a9b9ee4a7788d246a316ccd5b46a3ef
SHA1:d2961971bc3ce9a3ed1b216c8e7c945493985485
305781 application/x-dosexec 26% (13/49)
19 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:e9f8b86197ff4b6948dbceef1e25fb56
SHA1:ddf933a039a45e1036ab83ffcdc4b16b51cf5a4e
2624368 application/x-dosexec 0% (0/49)
20 ชื่อไฟล์: svchost.exe
MD5:d2a61e6aa629210b9bc5d6220841db74
SHA1:7702633759356c8169c44f48356aaa689e363af3
446976 application/x-dosexec 24% (12/49)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 652 653  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号