VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: virus.rar
รวมการค้นหา1102ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 182 ,ไม่ปลอดภัย 920 。ชื่อไฟล์ “virus.rar” 83% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:fe08dafa61c4eb20f6b18436ce55df92
SHA1:589d6b0a7090a07da824b879beeb9c50793a5731
9492719 application/x-rar 18% (9/49)
2 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:2b9225d375107dc3386e875b283b8dee
SHA1:24b71f74b7335380ebee4bcaa976492e483b4a56
1316610 application/x-rar 24% (12/49)
3 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:15fb32b59bf18aad54b434a8a5cd7b85
SHA1:598210f8fdc27128c571f1d5f2a651d1d5e7fd66
8194767 application/x-rar 0% (0/49)
4 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:2798884f3a5f8b0ca757069957909bbe
SHA1:e77a77c9d2ed3b02055493fddda352616601776d
4532860 application/x-rar 0% (0/49)
5 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:6403d97a50b1154c7099b7bc16b05666
SHA1:f532fa2461212ae01b66da2cb893cebb5d09bfea
352091 application/x-rar 0% (0/49)
6 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:1e13f11bcf3b167308fa793cdf70941c
SHA1:205d9ce7fc485133e898084ccde82334a96ab7fc
5392663 application/x-rar 0% (0/49)
7 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:9ba2b71175326e90cb9916fc4dccbe1d
SHA1:7711635852d01907ce98d0cdc05a37b560bc716f
6802019 application/x-rar 6% (3/49)
8 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:5b6b8d476d1364cc23ec06e3a4e45385
SHA1:783d69e2286f302ad2187af7ccee41cc99ecb691
6805390 application/x-rar 0% (0/49)
9 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:254b11270d13b0e65d32b7d44c8cc578
SHA1:b01f9a2a62fa107261baeec0d13b7a6aef2b4454
1519786 application/x-rar 12% (6/49)
10 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:465037535066bde657e4f23070bcc445
SHA1:d009c388caa7785fca064a964d88a86f34fc5166
3478994 application/x-rar 2% (1/49)
11 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:92bf4112ffe7a61c0c810bb0b42129a4
SHA1:3609994ae1ae9cee0676bf5aff357f44c6939bf1
133976 application/x-rar 0% (0/48)
12 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:caafc6303cb293fbfdd8d92a93aed51b
SHA1:d4ff0d46d70b43681e9e16b78dfc09d86be28a12
164798 application/x-rar 38% (18/47)
13 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:388b04b645477cc4e5760a9477f1ff53
SHA1:d73c01766c3b1599931c8bc0f770c7c1ce7286a7
1410 application/x-rar 0% (0/47)
14 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:f2c652f6c5981c400eee1df36a206686
SHA1:add2bfd7a6c852d5c64b59ca63a6054909528aa3
5075 application/x-rar 15% (7/45)
15 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:0c11d047fbf092fcd40ba41eeff18e8c
SHA1:55e974df5f58c36f632bb30c53b9a54efabcd280
1398441 application/x-rar 0% (0/44)
16 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:03f3f85f733d1583981a6ec2f6c3f0d8
SHA1:dfbcee8e99b7115101129c28f122f63a84b05e36
4204554 application/x-rar 0% (0/44)
17 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:3069c61f1bd7534e0a6565760599755a
SHA1:ea182b04e9d617e582f01fe7352b38e5c36aeefa
124063 application/x-rar 0% (0/43)
18 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:b2a06557c986c8ca266207879f5a9924
SHA1:eddc5d3890dc0c9243df5be28aa7c6c06eb2bc12
7183331 application/x-rar 0% (0/41)
19 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:8943352d98d2b79d2c90eeadacb54a7b
SHA1:70483dfc37a9beb0b2fe3163f0c4f34342271610
78352 application/x-rar 37% (15/40)
20 ชื่อไฟล์: virus.rar
MD5:0b8df953745d2d9a3c3384059308f1ac
SHA1:26de2fad13dec712c630896ee932c93cec83ecec
80063 application/x-rar 0% (0/40)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 55 56  Next»

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
แปลโดย Maethasit Hongmanee, Thailand
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号