VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์:
รวมการค้นหา0ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 0 。ชื่อไฟล์ “” 0% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 e535e780e3bbaf27d9b7caa63d5595e2 text/plain 2020-10-29 14:02:31
2 e53532c07d1eb***b582e text/html 2020-10-29 14:02:01
3 e***a625***6 application/msword 2020-10-29 14:01:01
4 e***dcbd24811c668458f2b69f application/x-dosexec 2020-10-29 14:00:31
5 e5341f8edd3f0a35e2db0bc33c952244 application/x-dosexec 2020-10-29 14:00:01
6 MusicPlayer.exe application/x-dosexec 2020-10-29 13:59:59
7 e533bee6c4107b2c5eb1a3bf2d7045a0 text/html 2020-10-29 13:59:02
8 e***1391b0d32acb0ef812f application/zip 2020-10-29 13:58:31
9 e53377d9b34e5b8802694c7cdaa56469 application/msword 2020-10-29 13:58:01
10 e5***c9c3622715a6c040c text/plain 2020-10-29 13:57:02