VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
รวมการค้นหา7ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 7 。ชื่อไฟล์ “万能页游转端游工具V1.0.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
MD5:f0c6be6ad238247aac64117aeea667a2
SHA1:218cf416a0b9484ecbdf4c45280fc63c874de4bf
3899392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 23% (9/39)
2 ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
MD5:f0c6be6ad238247aac64117aeea667a2
SHA1:218cf416a0b9484ecbdf4c45280fc63c874de4bf
3899392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (8/39)
3 ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
MD5:f0c6be6ad238247aac64117aeea667a2
SHA1:218cf416a0b9484ecbdf4c45280fc63c874de4bf
3899392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (8/39)
4 ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
MD5:f0c6be6ad238247aac64117aeea667a2
SHA1:218cf416a0b9484ecbdf4c45280fc63c874de4bf
3899392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 17% (7/39)
5 ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
MD5:f0c6be6ad238247aac64117aeea667a2
SHA1:218cf416a0b9484ecbdf4c45280fc63c874de4bf
3899392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (8/39)
6 ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
MD5:f0c6be6ad238247aac64117aeea667a2
SHA1:218cf416a0b9484ecbdf4c45280fc63c874de4bf
3899392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 20% (8/39)
7 ชื่อไฟล์: 万能页游转端游工具V1.0.exe
MD5:f0c6be6ad238247aac64117aeea667a2
SHA1:218cf416a0b9484ecbdf4c45280fc63c874de4bf
3899392 PE32 executable (GUI) Intel 80386 10% (4/39)