VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 出发.exe
รวมการค้นหา1ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 1 。ชื่อไฟล์ “出发.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 出发.exe
MD5:ddd2024869b3c0f80d8cc2c45b4b8b7d
SHA1:e17dac63e8dc8d53c2a265438d19169457e3bd71
444416 application/x-dosexec 44% (22/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 c629f3bf7d68794a8e8f5ac2ddc6a7fd text/html 2020-03-29 18:59:31
2 c***e02bda7b8bb0680c774 text/html 2020-03-29 18:59:01
3 c628b1df47bf88caa6e8f0e642b181a5 application/x-dosexec 2020-03-29 18:58:41
4 c6287032a***cb6b0555f64af8 application/x-dosexec 2020-03-29 18:58:31
5 c628***a12572b3aae775d1 application/x-dosexec 2020-03-29 18:58:21
6 c***e0c09d1f5ee0a20f420 application/x-dosexec 2020-03-29 18:58:01
7 c***bd3b4ca***a22e application/x-dosexec 2020-03-29 18:57:41
8 c6254f1f***c6bfe5590c6f83f2 application/vnd.ms-excel 2020-03-29 18:57:31
9 c624a9cca87dd9c***df90 application/x-dosexec 2020-03-29 18:57:21
10 c62489c0***dce7ae4c1f2 application/msword 2020-03-29 18:57:11