VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
รวมการค้นหา14ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 14 。ชื่อไฟล์ “怀孕吧!奈亚子!.exe” 100% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 application/x-dosexec 43% (17/39)
2 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 application/x-dosexec 43% (17/39)
3 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 application/x-dosexec 25% (10/39)
4 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 application/x-dosexec 52% (20/38)
5 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 38% (14/36)
6 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 16% (6/36)
7 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 45% (17/37)
8 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (13/37)
9 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
10 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
11 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 48% (18/37)
12 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (14/37)
13 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (2/36)
14 ชื่อไฟล์: 怀孕吧!奈亚子!.exe
MD5:2072a93851ccd7e68087a5b2b15ef206
SHA1:9fd288a4cb8f82978037b7f4699e1e8431d64f8a
3553792 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 2% (1/36)
10 เอกสารล่าสุด
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 SoulKeeperDisk.exe application/x-dosexec 2020-01-20 02:59:16
2 0096bbee0843d6fa8870b4d849fe9c15 application/x-dosexec 2020-01-20 02:58:01
3 009688f4c73c0f24173aa8dbfbb6ce1f application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:42
4 SoulUpdate.exe application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:33
5 ***b84a44adbab8badbc92 application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:32
6 0095a***e3fc77af7dcd application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:22
7 hohoqzzn.exe application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:13
8 0093f6b4d7bd***c4f08b application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:12
9 009296de0cf3cc5e2f4c5c*** application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:02
10 CryptRightMenu.dll application/x-dosexec 2020-01-20 02:57:00

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号