VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
รวมการค้นหา192ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 83 ,ไม่ปลอดภัย 109 。ชื่อไฟล์ “新建 文本文档.exe” 56% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:8154505ba49682dd6dd92cf0246b46a8
SHA1:375030d57beab370d09f42223d9feba9fa9998ec
44 text/plain 0% (0/49)
2 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:67b2d0c6aa4bb0d7a53647666ce7e982
SHA1:36cab1f20665490a77c9970e3ae9d65a7e5462f3
29 text/plain 0% (0/49)
3 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:3776eac38ce2d7cd4692ef95e6372d72
SHA1:ee5c66634800795e5f9c901abf248205398902b2
254218 application/x-dosexec 6% (3/49)
4 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:1dfa30a683165bbafa51230d2f14eab6
SHA1:f2c06b7c1ef74edee023ddecb281e40743465e72
172117 application/x-dosexec 12% (5/39)
5 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:d6c35ddbed61352e82e26b8d97ad94dd
SHA1:01806f44d4c90a2a4add3e434fb2c39e491748ab
606693 application/x-dosexec 69% (27/39)
6 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:83ac3691e3fc77f8ae0eac3e9d8cdd2c
SHA1:f1519254e37362395a384ed7c0de54866a5b7abc
97380 application/x-dosexec 10% (4/39)
7 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:3ddd48794033c45f8c49b49e5d354b6a
SHA1:939837df028fe4c730748e9116ec539589a5983c
97380 application/x-dosexec 2% (1/39)
8 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:8b1a2fe2a8069b82a665b169665486d6
SHA1:42d665331737c6847ec64197ba5f77ac7fa031b7
173056 text/plain 0% (0/39)
9 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:e4657f4b41950241c57b14cdaa3ad64c
SHA1:b3f3a91e0470278023d29668a67d9fce7c5d8db8
112640 text/plain 0% (0/39)
10 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:e4657f4b41950241c57b14cdaa3ad64c
SHA1:b3f3a91e0470278023d29668a67d9fce7c5d8db8
112640 text/plain 2% (1/39)
11 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:e4657f4b41950241c57b14cdaa3ad64c
SHA1:b3f3a91e0470278023d29668a67d9fce7c5d8db8
112640 text/plain 2% (1/39)
12 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:d6c35ddbed61352e82e26b8d97ad94dd
SHA1:01806f44d4c90a2a4add3e434fb2c39e491748ab
606693 application/x-dosexec 56% (22/39)
13 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:06e3c2418fa29a2ef705fcb7712692e5
SHA1:80ab5d151b763ddeeec2387695adc4865503ecd2
157 text/plain 35% (14/39)
14 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
SHA1:da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
0 inode/x-empty 0% (0/39)
15 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:5dedba19844aa9f87b33671aabb8464f
SHA1:8124f3d649caa538e64aacda9b501e560ee8492b
28160 application/x-dosexec 0% (0/39)
16 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f
SHA1:3395856ce81f2b7382dee72602f798b642f14140
68 text/plain 87% (34/39)
17 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:f254465e5d913338122980a9e45999b1
SHA1:075b678410882f10b8074416512658ea5f5d8a69
165 application/x-dosexec 7% (3/39)
18 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:405f466aa3984835c79fb59530f71562
SHA1:9ace61344a5a92c67464cd2a87a8e46fb40237b3
16126 application/x-dosexec 0% (0/39)
19 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:a8ebc7f5116a3e3c9484c8d888f5fc08
SHA1:4e8b0c15060b27fbc72f1c18bf19604ca5c3a8b0
24 text/plain 0% (0/37)
20 ชื่อไฟล์: 新建 文本文档.exe
MD5:56a985a052d625766fe7b75f418fc3d9
SHA1:34ece38aa757fbb38b8289880b5e76e3bf0f1e7a
274182 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 8% (3/36)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next»

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 KwService.rar application/x-rar 2020-03-30 07:00:29
2 rundll32.exe application/x-dosexec 2020-03-30 06:59:26
3 cced30531e606ab2e4d232239c7fdbaa image/png 2020-03-30 06:59:21
4 ccea0edc8c51e09a8e540a21496aa431 application/x-dosexec 2020-03-30 06:59:01
5 cce9cd1a***f773fbeb2ccf6 application/x-dosexec 2020-03-30 06:58:42
6 cce9cb7a2ec6fb3908ae7a840a2a2182 application/x-dosexec 2020-03-30 06:58:31
7 cce91f2b761f0b3e713c872daeaad1c6 application/msword 2020-03-30 06:58:21
8 cce8fc0d606b4bc***da6195e5e text/plain 2020-03-30 06:58:12
9 cce8214586a6b11c1d9be58df8874b6c application/pdf 2020-03-30 06:58:01
10 chrome_elf.dll application/x-dosexec 2020-03-30 06:57:51