VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน
ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
รวมการค้นหา21ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 4 ,ไม่ปลอดภัย 17 。ชื่อไฟล์ “病毒包.rar” 80% อาจเป็นไวรัส
สแกนผลลัพธ์
VirSCANVirSCAN
ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:632aeb9709f5fb565ff54843769269f8
SHA1:c2f262a9fa67065ef0343712918618af34ee7f12
3730797 application/x-rar 23% (9/39)
2 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:33fe9db52d4d21db4a7ffd9e08fda541
SHA1:62f204cb2c81a32b48d42480c1a28034eb7f6b79
2186431 application/x-rar 38% (15/39)
3 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:977623e462f394310eb3153f5fabff95
SHA1:78a89f943395452499bf0ccd0bf31abdd62a9bd4
4040526 application/x-rar 28% (11/39)
4 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:977623e462f394310eb3153f5fabff95
SHA1:78a89f943395452499bf0ccd0bf31abdd62a9bd4
4040526 application/x-rar 30% (12/39)
5 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:679504a1e83cf0a32d11f908ba18eed6
SHA1:1c1d64e73ca0941baa4393b37b0f488a8f3119c4
2984177 RAR archive data, v1d, os 33% (12/36)
6 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:2c75b0bfadd85a65e32849c573b07be7
SHA1:3e4027997213e847c94c2b78ec7c3c297d9b648b
1191197 RAR archive data, v1d, flags 2% (1/36)
7 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:629275826836037fff013a7ea13e1ebc
SHA1:a7c554cf489596b440ad0512c2793619ba934f36
17820318 RAR archive data, v1d, os 45% (17/37)
8 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:99775546785262b8dfc21d496848f03e
SHA1:31812f4c6f277853f990fb665de15284fb5f63cd
2799343 RAR archive data, v1d, os 78% (29/37)
9 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:66cad2fe0641d2dbd3300f669fd8571d
SHA1:d0a85fb994b72c4824dc9fdccc1c6b99de8e3475
2561564 RAR archive data, v1d, os 0% (0/37)
10 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:6ce896517764c3beeba51974cd5ecfd2
SHA1:05c4de02db1d19a5bdf5df50b013c27f826afc17
369144 ACE archive data version 20, from Win/32, version 20 to extr 10% (4/37)
11 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:e26e7cbe142970278246208e0f164e53
SHA1:f2166dfbfe67d6945cb13785b3559159053f6aa3
18949868 RAR archive data, v1d, os 8% (3/37)
12 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:9ce8fd95821ccf5e64b373f3ce23c43b
SHA1:5af946b5bb8327d51dfddd66675261d6069f1b9a
216659 RAR archive data, v1d, os 0% (0/37)
13 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:27cdc405df6f1ae0d23c9d24d2e8bd35
SHA1:eeef9b542ab73cfa6a5ce4f5d09fab8fa6ae186f
622525 RAR archive data, v1d, os 91% (33/36)
14 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:2766a2fb9ed0d55758eeaa155a2fcb1b
SHA1:5db7cf0b03f0fcd32dec5f4036407fe0e95157b2
435463 RAR archive data, v1d, os 63% (23/36)
15 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:83bcb8db349c9d016268cf61e77c125b
SHA1:4baba0c1034c802a0951a72f9226e141715e9d19
952 HTML document text 2% (1/36)
16 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:0cd83ef6e868a00bb5c22956e1b45e2a
SHA1:5edfb2bcc1b13354d5a6601fdd3abc2f2fa9b312
889465 RAR archive data, v1d, os 0% (0/37)
17 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:34cdd3e9e5292827f5b3f6a41186c32d
SHA1:0fbd179df7911d815263073edeeb69580b03f390
3866301 RAR archive data, v1d, os 0% (0/37)
18 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:a6aa05177f275342c60223623209a800
SHA1:eb1a7fcf78c6a832874d63eb957b04bb2b807b78
380555 RAR archive data, v1d, os 71% (27/38)
19 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:be6ece7dd39461860d8c3406a3eab66b
SHA1:3905aaaf5e07f05392c6423aae10540cd573a45a
57965 RAR archive data, v1d, os 92% (35/38)
20 ชื่อไฟล์: 病毒包.rar
MD5:be6ece7dd39461860d8c3406a3eab66b
SHA1:3905aaaf5e07f05392c6423aae10540cd573a45a
57965 RAR archive data, v1d, os 89% (35/39)
   1 2  Next»
ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 ***c0a3b6cd845c55887aac1 text/html 2020-01-18 23:58:11
2 50f1fc***d9828cec9b5ca92 application/x-dosexec 2020-01-18 23:58:01
3 ***bfc1fb***bfdeb text/plain 2020-01-18 23:57:41
4 50eefb3bbe56ca1c31622ed8c6e5e2a6 application/x-dosexec 2020-01-18 23:57:31
5 50ee8f0***193d2b2e7e application/x-dosexec 2020-01-18 23:57:21
6 50ed8aa1b842a2593f9c928b*** text/html 2020-01-18 23:57:11
7 ***e543d7fa0b1b8b67e5ac application/x-dosexec 2020-01-18 23:57:01
8 50e7205cdabd3c757661a7a8c8fc64d1 application/x-dosexec 2020-01-18 23:56:41
9 50e5935f0cc3d5b1f1d28c13a8eb9231 text/html 2020-01-18 23:56:31
10 ***ab7eb375897ef274080b application/x-dosexec 2020-01-18 23:56:21

เกี่ยวกับ VirSCAN | ข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา | ลิงค์ที่เป็นมิตร | ช่วยเหลือ VirSCAN
Powered By CentOSpol

京ICP备11007605号-12

pol

京公网安备 11010802020746号