VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 神攻奇迹正式版.exe
รวมการค้นหา5ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 5 。ชื่อไฟล์ “神攻奇迹正式版.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 神攻奇迹正式版.exe
MD5:2e7f6bb78119cc2d1d1d992409a459fc
SHA1:1a22e303071f0cafcfe6e7321d8391760f83c786
6275072 application/x-dosexec 55% (27/49)
2 ชื่อไฟล์: 神攻奇迹正式版.exe
MD5:2e7f6bb78119cc2d1d1d992409a459fc
SHA1:1a22e303071f0cafcfe6e7321d8391760f83c786
6275072 application/x-dosexec 61% (24/39)
3 ชื่อไฟล์: 神攻奇迹正式版.exe
MD5:2e7f6bb78119cc2d1d1d992409a459fc
SHA1:1a22e303071f0cafcfe6e7321d8391760f83c786
6275072 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 43% (16/37)
4 ชื่อไฟล์: 神攻奇迹正式版.exe
MD5:3272fc67fee2bd398e23ce5fb4c4d699
SHA1:736b68f9f9f56a7787d58c256a56d8b0013f6341
6463678 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (14/37)
5 ชื่อไฟล์: 神攻奇迹正式版.exe
MD5:2e7f6bb78119cc2d1d1d992409a459fc
SHA1:1a22e303071f0cafcfe6e7321d8391760f83c786
6275072 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 22% (8/36)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 0fa1bc0e5cd4d74bbcdb0*** text/html 2020-04-07 17:59:41
2 0fa0808d4c***f4ede73e application/x-dosexec 2020-04-07 17:59:31
3 0fa***f0b6ac5a3e640138ee text/plain 2020-04-07 17:59:21
4 0f9fdc***d318d7e4c1f5260 text/html 2020-04-07 17:59:11
5 0f9f0b***cc87d47844cf80893 text/html 2020-04-07 17:59:01
6 0f9ecebc72b9a5c99152d2b9d16e9e81 application/x-dosexec 2020-04-07 17:58:42
7 0f9e45abe21a0d403518d8e*** text/plain 2020-04-07 17:58:32
8 0f9d938ac62f5ebce4429259e9e47c86 application/x-dosexec 2020-04-07 17:58:22
9 0f9d78f7c59e6df***0e78f application/x-dosexec 2020-04-07 17:58:12
10 0f9cb4c***d48d2c4723e4696c application/x-dosexec 2020-04-07 17:58:02