VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
รวมการค้นหา3ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 2 。ชื่อไฟล์ “苏拉病毒.exe” 66% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
MD5:d6c35ddbed61352e82e26b8d97ad94dd
SHA1:01806f44d4c90a2a4add3e434fb2c39e491748ab
606693 PE32 executable (GUI) Intel 80386 75% (37/49)
2 ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
MD5:b484700f76704da7f896bb7735d74e12
SHA1:5c397ae04b91e610d44af786233f83da0f766e91
756779 PE32 executable (GUI) Intel 80386 68% (32/47)
3 ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
MD5:0a0093654659e216615fabbd55ef5b3c
SHA1:afa2eb90b37c41ea44f0bbe70448b42bee6b7174
756779 0% (0/41)