VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
รวมการค้นหา3ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 1 ,ไม่ปลอดภัย 2 。ชื่อไฟล์ “苏拉病毒.exe” 66% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
MD5:d6c35ddbed61352e82e26b8d97ad94dd
SHA1:01806f44d4c90a2a4add3e434fb2c39e491748ab
606693 application/x-dosexec 75% (37/49)
2 ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
MD5:b484700f76704da7f896bb7735d74e12
SHA1:5c397ae04b91e610d44af786233f83da0f766e91
756779 application/x-dosexec 68% (32/47)
3 ชื่อไฟล์: 苏拉病毒.exe
MD5:0a0093654659e216615fabbd55ef5b3c
SHA1:afa2eb90b37c41ea44f0bbe70448b42bee6b7174
756779 application/octet-stream 0% (0/41)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 Internet Download Manager 6.38.1.exe application/x-dosexec 2020-07-10 23:02:24
2 f306b0e6b298adc17***a9fa text/html 2020-07-10 23:01:01
3 f3067475e8fa8efc317d88190d788447 application/x-dosexec 2020-07-10 23:00:31
4 f30667af4f0b0f0c***c69a896 application/x-dosexec 2020-07-10 23:00:21
5 f305b386ccba5cd90a3e5e257fa2aa3c application/xml 2020-07-10 23:00:11
6 f***b25bf908855f5da737 application/x-dosexec 2020-07-10 23:00:01
7 LANPatcher.exe application/x-dosexec 2020-07-10 22:59:58
8 f3051696b739a2f5af74d3f3d86edd07 text/html 2020-07-10 22:59:31
9 f304af1c34faa276e6c68aa2a639956e application/x-dosexec 2020-07-10 22:59:21
10 f***f3cf0485e8a7ec8aa3d text/html 2020-07-10 22:59:11