VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 蓝泡网游加速.exe
รวมการค้นหา5ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 5 。ชื่อไฟล์ “蓝泡网游加速.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 蓝泡网游加速.exe
MD5:6c12726b7cc871c037eba21311334744
SHA1:5a46fa5a878a1f8073bfce314b2f42e0536d3a8c
8400896 application/x-dosexec 20% (10/49)
2 ชื่อไฟล์: 蓝泡网游加速.exe
MD5:6c12726b7cc871c037eba21311334744
SHA1:5a46fa5a878a1f8073bfce314b2f42e0536d3a8c
8400896 application/x-dosexec 10% (5/49)
3 ชื่อไฟล์: 蓝泡网游加速.exe
MD5:6c12726b7cc871c037eba21311334744
SHA1:5a46fa5a878a1f8073bfce314b2f42e0536d3a8c
8400896 application/x-dosexec 18% (9/49)
4 ชื่อไฟล์: 蓝泡网游加速.exe
MD5:0ec68d44323af99893ece9e15e31205e
SHA1:5ffacbe104a3047932d15664ddb6d70debe26f9c
8400896 application/x-dosexec 16% (8/49)
5 ชื่อไฟล์: 蓝泡网游加速.exe
MD5:4570843fe37b927bd23d98d7bdc27d21
SHA1:5cd18d979db9f5276a2ec950e2a1a2ee5dd5ff4b
8404992 application/x-dosexec 16% (8/49)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 天马启动器.exe application/x-dosexec 2020-06-06 11:02:11
2 checksSpace.exe application/x-dosexec 2020-06-06 11:01:41
3 ba135ccbc8edad450fb5d8abbde13e80 text/html 2020-06-06 11:01:21
4 ba13077bd57a4d3ee5865a198c7c0dbb text/html 2020-06-06 11:01:01
5 ba12be***f3610c5cc4d4102b9 application/x-dosexec 2020-06-06 11:00:31
6 ba10daaa6b****** text/html 2020-06-06 11:00:21
7 ba1047e89ab0e620fb6cd8ecd2daae34 application/octet-stream 2020-06-06 11:00:11
8 ba0dc0e7e6c602a4cba9372e19d2ea1a application/x-dosexec 2020-06-06 11:00:01
9 ba094113b8201bf4ee***d95e application/x-dosexec 2020-06-06 10:59:31
10 ba07fdb464***b4d767a0d1 application/x-dosexec 2020-06-06 10:59:21