VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 黑钻.exe
รวมการค้นหา2ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 0 ,ไม่ปลอดภัย 2 。ชื่อไฟล์ “黑钻.exe” 100% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 黑钻.exe
MD5:b00b90ee7dff140e49f588bfa766e4ba
SHA1:4f2ffd0841f6ea556f8d6c2468f53d389efce19e
1069056 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 30% (11/36)
2 ชื่อไฟล์: 黑钻.exe
MD5:debf0f405b6f66c3f336e384c5e0c396
SHA1:874f2b0899bb1d4b8735f784c8a9c84853bca2ed
605813 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 86% (32/37)

10 เอกสารล่าสุด

ชื่อไฟล์ ประเภทของไฟล์ ตรวจสอบวันที่
1 25.exe application/x-dosexec 2020-03-28 21:00:29
2 b831efdac61b27ccd6dbd9f3ee047825 application/x-dosexec 2020-03-28 20:58:31
3 b83***a6***f0b2 application/zip 2020-03-28 20:58:01
4 b82faffd***e4b***fb9 application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:41
5 b***c6ff55f04bb0eabcbdbd application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:31
6 b***f***fb89e0d89 application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:21
7 b82eac9a9298cab90c9ee0aea6ed71db application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:11
8 b82e7ae577ce1***a21e90d application/x-dosexec 2020-03-28 20:57:01
9 b***bb9381d3a42c3233e0e55 application/x-dosexec 2020-03-28 20:56:41
10 b82dd***f0a061ea813155d application/x-dosexec 2020-03-28 20:56:31