VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00伏天氏
รวมการค้นหา355ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 52 ,ไม่ปลอดภัย 303 。ชื่อไฟล์ “00伏天氏” 85% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:12e69cf09726c0d95228ff2e3fd9cdc7
SHA1:662f5c7e109c6148985ec2473e36401164641bec
598016 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:9bf535a43975241e1d2db90d5a1b62c0
SHA1:2c37e597af11be63af91c06527ae184457ec5c3a
130115 ELF 32-bit LSB executable 11% (6/51)
3 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:73f0082fa6a3ffd43b8be4668996e5ac
SHA1:6e5719685a53b78f574010dd34771d7cc85b6a3c
1003520 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
4 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:548f609db17746565c4bbfae98533ddb
SHA1:b9c4275ac21c0e9c90ddec30fda0d516aaea9ddb
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
5 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:3d399ba02fa53107c6cbb5576a041768
SHA1:37dc53ee9760c3ecafc8429135dfe61d3e541cd4
1841152 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly 5% (3/51)
6 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:25546dd55666c62143538db36ce75c12
SHA1:1158b8a8ed7b7c3a774d37651c7f405a3c1fd61f
98564 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
7 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:0eca0e77df29cfdf60333d37deedd855
SHA1:8237640c017ad6b276cb8bfbefadfd7104c997e4
113719 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
8 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:a13c8789c758f9754e8e05192f2a68e9
SHA1:8c62710222a0e17e7f1298039d1f372fe30242bf
4600 JPEG image data 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:75bbf492fcd539fe8fb60fe1a0ef6345
SHA1:4e3d2ac0b457922e958c4197e165d8576c841579
783872 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 9% (5/51)
10 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:47c3dea716397a570f7597572cd450c2
SHA1:d9a3729f1fffa2cab182d6b66e685d3e88fde1e6
561680 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 11% (6/51)
11 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:1c38b93872f7683b99d6732476145d31
SHA1:cfb02800a77c545ae21a31b066f7d4e92676e798
3004920 Dalvik dex file version 035 3% (2/51)
12 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:edffbfa672c165c5da390c5b57ed33a5
SHA1:3f7641371d60d6a474833c75319f662368eeb2a2
465 compiled Java class data 0% (0/51)
13 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:e8bb96a6ee7aa6b2ec7212ea211f55d7
SHA1:995473eaa9bc76e8635d03a0a751b79ada233166
83163 gzip compressed data 3% (2/51)
14 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:e3721be11b33b0fecfddfd723bfe6802
SHA1:8c74e38757186bce03805bb27eeb1292aa40d505
942 compiled Java class data 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:de32f8ad4bc071f1bb582a512819aa29
SHA1:ba025b96c5c4d4c8fcfe6b357c1f1a969859e336
85002 gzip compressed data 3% (2/51)
16 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:cdbc9364dca8d7a0dcd3be41689ecf56
SHA1:6b0603673c683e08b17b8f557a458be654c993d9
1032193 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 17% (9/51)
17 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:ba116267c26b4270d8ccee20c1fc7ead
SHA1:397614daa74648d27ed0d4eb96bd78bd347d8d0a
4718264 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
18 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:a5c5beb816c95fa8f4a347f2b837c884
SHA1:46ab20437ce44420a663779abb90c9de18e2c669
754688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 3% (2/51)
19 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:7d8e0b6e844748fd1b01e5322a733e2f
SHA1:c52bbb225e0212f6feb650010e768c1df6997e14
626688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 5% (3/51)
20 ชื่อไฟล์: 00伏天氏
MD5:4ebe74f88c4a7f16b69ac41a22f9703e
SHA1:eb02e6ded84e07cc757064b169c8bb52b05905c9
504411 ASCII C program text 3% (2/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 18  Next»