VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
รวมการค้นหา302ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 38 ,ไม่ปลอดภัย 264 。ชื่อไฟล์ “00凤隐天下” 87% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:1746950e5852365ff89973618a4ac1e9
SHA1:140e13b3028df58719d757388bdd580f1a8ab7fe
238108 CDF V2 Document 0% (0/51)
2 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:a10004a6f01cbe17a949b70a303658d2
SHA1:63cb5f2556e5aebb7b80fb70decd06c0fe533ed2
121408 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 29% (15/51)
3 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:78f8fa2d9f64e618af3552d325e9c31e
SHA1:b6b00de32123bc0e98983fd4fd55d1fe4927eae4
515072 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 9% (5/51)
4 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:57b5c4e38252ffa9ca9949f760c74228
SHA1:31cfb3ba5a15b9da7a49300e5e30dc17f199903b
35275 PDF document 7% (4/51)
5 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:3ff1045f7b8db6b8574b70925133e1d8
SHA1:17016b5e8e78ada04935f7cadf85e2f1c797ffe9
97810 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
6 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:27fc57c7d206c58567fff86cc1334e24
SHA1:2ed58f42f4b719f0023733199268f39f41a1ba2b
3918025 gzip compressed data 3% (2/51)
7 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:1195b39645fd4e19f3061e7b072832f4
SHA1:874974018d7cb6a2c9ce97a5f7f731c113bbde06
314773 HTML document text 21% (11/51)
8 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:a75a77a4bc6c6945cddb0d3d9be1af86
SHA1:c8968a17627decebc8b707c170011bc5b4630aaf
228000 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 25% (13/51)
9 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:7b30e675fb671501570408190e23f267
SHA1:e4479e921d8192f8c56637069c64082a6edf85ca
473040 PE32 executable for MS Windows (console) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
10 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:4cc1bbcc563137ae3d816f72b0fbfe1d
SHA1:3a11506a889c341a86d1327bd866f3fb418dfeef
140100 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
11 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:21878087b83ec16a337dd86a5e5e5329
SHA1:dc27ec70a966eb55f7d7ca041390e56384a3e9a3
1019000 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
12 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:ee9c190baf0a50ceae0373658ce3b0f3
SHA1:8fc7fd982ce294f2968e081bfd2d51937644c79c
88658 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
13 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:e943e6dfd4ffd904cd4fceb154a7a63f
SHA1:46db6a3cad65f0d9f1caa8d908f51a60e0da364e
83235 gzip compressed data 3% (2/51)
14 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:e413882cc85fe1dcb563c56dcb3d81ab
SHA1:9efe9349874a2620306c2de401a19d306b2060df
35599 PDF document 1% (1/51)
15 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:debf87d80e26b56e36ca88a135587890
SHA1:d8fe572aa13fe66c1f7d8b9a0b3660fb771422bd
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
16 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:cfdf3ee8bf45124a39e02429641673d4
SHA1:6c07a0bc7421f834083e677cb54e864812a0c638
162195 Zip archive data 1% (1/51)
17 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:bc6eee3ca57221428ca8eb75a4fb9532
SHA1:684a3a9184f72bf60a5d1b7d5602cce75cd22131
532992 data 1% (1/51)
18 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:a83542016b0f6b4024c9f84a2fd9e7ab
SHA1:1ceb10884779c4ef71ed027ff65867e0afe047b9
797096 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 0% (0/51)
19 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:83a1eacb959d571a2c56a778fbb6e4b7
SHA1:352cc4556e8fc46c550ce86407c3ba212dafd138
754688 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 1% (1/51)
20 ชื่อไฟล์: 00凤隐天下
MD5:54e35821d95a25593e76f96112feaff0
SHA1:3199c49f11e68d7bdaffc458fd4565a3e6edc199
201216 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16  Next»