VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
รวมการค้นหา235ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 28 ,ไม่ปลอดภัย 207 。ชื่อไฟล์ “00哥斯拉” 88% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:ffbd7a5964cce5d73c882ad5226d6684
SHA1:9ee44d17b00d8e7b9919d7934e0d763a598d915e
84349 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit Mono/.Net assembly 33% (17/51)
2 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:fed0be95fe0c933213cfa5546ba02783
SHA1:60992d4ee5848493ebcaccc1930e6eb81c42424c
274136 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
3 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:fdea606aa851fdf38b8d6c189f0aec5b
SHA1:c20948fc77f1cc3714036b1ad619bbb1982ef3e8
1977140 Zip archive data 13% (7/51)
4 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:f6148717f4ef7d8026e84be49eef4312
SHA1:6e39974b70af2c153ab571aef990165f4af9ade2
2382509 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
5 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:e4ff730dcece555f9d47dedd7424bd50
SHA1:77a6533762e5af1abd4360d7465aa3acef2c0b3e
786432 PE32+ executable for MS Windows (DLL) (GUI) Mono/.Net assembly 7% (4/51)
6 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:bf306bc3ccaa6de2b3d2218377adec5f
SHA1:f180a8aec7830ea6f06deb25c18000b926d5c22e
420675 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
7 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:9517cc53e694a31486e099b3f6e8d202
SHA1:8163cfab97865af2e240eb471d1c382a9b9b2c1f
2734328 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 7% (4/51)
8 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:69a6ec647e7edebebaaf4f856edcfc8f
SHA1:de8db7277a89cede6ed8e4cca49457a8e82a4649
997 compiled Java class data 0% (0/51)
9 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:3f5a47731cc795f1d9a8f6730394c69f
SHA1:5ad04e9a73f5c1e467a196ce94c811092217661c
786432 PE32+ executable for MS Windows (DLL) (GUI) Mono/.Net assembly 5% (3/51)
10 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:e7cc4530cd45295550e0c8b33ae943a5
SHA1:80e5da4c4afd0236ba988b5d0a74e90e240bdcf3
155076 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 13% (7/51)
11 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:d85ceddf4fc3ffe7ebc926e7773ac7a2
SHA1:5582170f6c879ed64f673f0bffd126704e39bff6
1056119 Zip archive data 15% (8/51)
12 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:c9a995927a82494249d9d19f42d98701
SHA1:e0e1ca41b91ecd0f979b1714f01e867762bbbff5
118987 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
13 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:a8b38672069374a33312e8350289ed25
SHA1:4ff15ab622bf19a2e4f3ee057a6c2a6526b8c034
420128 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 21% (11/51)
14 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:9777508b6396fb84502fce9fc8d8f206
SHA1:967084c49b1d9e68fbf4d46b4293932fff83f280
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
15 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:80ba5d0cec07c9038f2a118770a44057
SHA1:78ff9d0ee58385b5a20c7d54bb09cf6e082b2932
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
16 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:5ae5465980d09ed258bdd0bcc41adab6
SHA1:0e0067034855c5a49d6965f5ea46f3c25d40eb6f
32768 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 31% (16/51)
17 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:368ee989f2a07b49be5e634f1afd835c
SHA1:4c65f66362558524f7144fffaafa54b90b6fbddc
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
18 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:11a8307b05ec33f65be13ae98e66332a
SHA1:32436d582f1bf66aeb3a1edd2b6d3f6c8e0fabf9
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
19 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:792c8244725bbe10d9d44986da72f008
SHA1:ebb67d7896d03062ee0c7619262e0da581597ce9
106679 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 33% (17/51)
20 ชื่อไฟล์: 00哥斯拉
MD5:57225854ef0c57a26d09ded98b8bba37
SHA1:1d6c20bd1f86739c0af8232ff644cf85da7fcbef
125896 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 35% (18/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12  Next»