VirSCAN VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้
4, ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์กรุณาดาวน์โหลด Virscan uploader สำหรับการอัปโหลด

ภาษา
การทำงานของเซิฟเวอร์
Server Load

VirSCAN
VirSCAN

1, คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ไดๆก็ได้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 เมกกะไบต์
2, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์ที่ถูกบีบอัดในรูปแบบของ ZIP และ RAR โดยจะต้องมีไฟล์ในนั้นไม่สูงกว่า 20 ไฟล์
3, VirSCAN สามารถสแกนไฟล์บีบอัดที่มีรหัสผ่านด้วยคำว่า 'infected' และ 'virus' ได้

ประวัติการสแกนชื่อไฟล์เดียวกัน

ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
รวมการค้นหา291ไฟล์ชื่อเดียวกัน,มีความปลอดภัย 46 ,ไม่ปลอดภัย 245 。ชื่อไฟล์ “00大周仙吏” 84% อาจเป็นไวรัส

สแกนผลลัพธ์

ชื่อไฟล์/MD5/SHA1 ขนาดไฟล์ ประเภทของไฟล์ อัตราการตรวจจับ
1 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:7f6fbc6932795eb886885192ebb0dae2
SHA1:df96741d1e038a85efbe2df35a022d16fa8fc061
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
2 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:5da0664b40ee1962e73718fad577289d
SHA1:40701a8f6a0c29b97bad1ae6c0c41e4663339643
80509 gzip compressed data 3% (2/51)
3 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:3afe393ca5aa5025cca8d53b905e5c66
SHA1:1f9be368dea006795548604605262a2ce7b505b8
7652007 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
4 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:180048417688acb20859b8a23d20ffe7
SHA1:cce5146e41cc82d40df31ae995c1ffd8aeb7ff2f
308243 gzip compressed data 3% (2/51)
5 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:cd9d900c77b3f8bae685c64e4583ca11
SHA1:41ea1d6157c496d8c8318c842cf257864cf06948
134 data 0% (0/51)
6 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:c56fee083cf0d305a9683cc2ca0d9efd
SHA1:369eae1a1140a87df52c3fd5309105812bf84424
2288646 PE32+ executable for MS Windows (console) 11% (6/51)
7 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:bd12a8355d158ba09c91645452f0364d
SHA1:63816d0ac591ef6b1997147d29401ee77a3649cd
20211 gzip compressed data 3% (2/51)
8 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:b3a8ae6be8e10d1f676dee4a68a0a200
SHA1:4af5f883b45891ddd4cde8224f0627f12e06c6d0
559832 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 15% (8/51)
9 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:a9021cf48055e0fcd7fc37f6e1605ede
SHA1:0640f8db6e1e9ef62190c39d7347a8fbbcaa7138
1879591 ASCII English text 0% (0/51)
10 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:93d2e90da0322adca142ffbfa7da70a1
SHA1:b895f5416d65adc33f6d47e5fe292453d5cfe1c7
720960 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 19% (10/51)
11 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:6ddaf368b0ee0bee4af868fddef5d970
SHA1:fc0507b2bcf1ba4f158dbefd3feba9257b6830c4
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
12 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:460129bdc651ac674ec539053b5e8fd6
SHA1:90efddec57980227d675d9bf01270cb09c6ebaf5
84360 gzip compressed data 3% (2/51)
13 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:1c7c29773a08b42d0757b5e43a8cc3df
SHA1:35f2d6ffc29a45eb9fc55e06a08e8cba9ee9efc2
1663125 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
14 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:9d6f2c04525c335d0ef8b7b423c552b1
SHA1:758f4172e352087986d3631a44f5d5dc4be5b4d9
371 compiled Java class data 0% (0/51)
15 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:9072e190ef99b521be64dc340d52526e
SHA1:f0e81434edff5134490600f0f0d09e3531bd56c4
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
16 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:836234fc25d233e2665ac6664b0ffa07
SHA1:64f44ea0ee355f4cc1c653b512da278c1e06fca4
256249 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 9% (5/51)
17 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:76650ab22fe745fbb09937669e2fac2a
SHA1:740042dc2e1057ad3815fc921d4f3d817ad9e99a
916 XML document text 0% (0/51)
18 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:6984361f26e7807636a4c6a72f4e8b99
SHA1:3bdc1c8310658dcc7a1a628203c3be5c88977921
59 data 0% (0/51)
19 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:5bce20530cc20b83b6b6105cf2a8ca53
SHA1:6bab3aab16bbfbb8c54530934816a7c05b283bb8
2520426 PE32+ executable for MS Windows (console) 7% (4/51)
20 ชื่อไฟล์: 00大周仙吏
MD5:4e7f5bf303c2b285ac39c8ddebf9c3d8
SHA1:1b6d755ec448bd0bba2986746f2bbe533483671e
728576 PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit 37% (19/51)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 15  Next»